Een goeie bakker. De bedrijfsgeschiedenis van Van der Meer & Schoep brood en banket

12 juni 2019

 

In dit prachtig vormgegeven koffietafelboek beschrijft Aad Koster de geschiedenis van het bedrijf Van der Meer & Schoep van het prille begin in 1886 tot de jaren ’70 van de vorige eeuw. Aad Koster schrijft dit impliciet als een ‘in memoriam’ voor zijn vader, Mellius Koster. Zijn vader begon in 1927 als broodbezorger bij het bedrijf en ging in 1974 als directeur met pensioen. Hij was van plan een boek te schrijven over de bakkerij waar hij zo lang gewerkt had. Hij overleed helaas al twee jaar later.

Aad Koster schenkt veel aandacht aan de verhalen van een aantal centrale figuren, zoals zijn vader. Bijna allen klommen op van een eenvoudige positie als broodbezorger of bakkersleerling en hadden later grote invloed op de koers van het bedrijf. Aad Koster beschrijft hun opleiding, familieachtergrond en sociale netwerk uitgebreid. Vanzelfsprekend gaat hij ook in op de strikte bedrijfsgeschiedenis, met het openen van nieuwe winkels, overnames, strategieën en technologische veranderingen. Daarbij heeft hij aandacht voor de bedrijfscultuur, waarin hij het christelijk gedachtegoed belangrijk acht. De beschrijvingen zijn feitelijk en grondig, zonder veel persoonlijke anekdotes. Dit maakt sommige delen van het boek enigszins droog.

Aad Koster kiest ervoor om zich te richten op het bedrijf Van der Meer & Schoep, zonder veel expliciete parellellen met de Nederlandse bakkerijbranche in het algemeen. Hiermee centreert het boek zich in de regio Rotterdam. Het boek is daarom in eerste instantie interessant voor lezers die een persoonlijke connectie hebben met het bedrijf. Ook bakkers in de regio Rotterdam kunnen in dit boek hun eigen geschiedenis direct herkennen. Toch is het boek een aanrader voor iedereen die zich interesseert in de geschiedenis van de Nederlandse bakkerijbranche. Wie het boek in grote lijnen leest, ziet de veranderingen die de Nederlandse bakkerijbranche in het algemeen heeft doorgemaakt. Aad Koster beschrijft grondig de invloed van de wereldoorlogen, wetgeving, veranderende samenleving, et cetera op de bakkerij. Met deze grote veranderingen had natuurlijk elke bakker in Nederland te maken.

Het verhaal van Van der Meer & Schoep begon in 1886, toen de broers Van der Meer een bakkerij startten. In de decennia daarop ging het de broers voor de wind. Zij breidden uit met een aantal andere bakkerijen. In de jaren ‘10 had de Eerste Wereldoorlog grote invloed op de bakkerijwereld. Desondanks bleef het bedrijf groeien. In 1918 namen de broers bakkerij Schoep over, met de naamsverandering als gevolg. In de jaren dertig kwam het bedrijf in lastiger water als gevolg van de algehele economische malaise. In deze periode nam het bedrijf ook de eerste initiatieven om pensioen- en ziektefondsen op te zetten.

In de Tweede Wereldoorlog raakte het bedrijf zwaar getroffen tijdens het bombardement van Rotterdam. Het bleef echter niet bij de pakken neerzitten en werkte zo snel mogelijk aan het herstel van het bedrijf. Zelfs in de oorlog bleef men nadenken over het uitbreiden van het klantenbestand. Zowel op persoonlijk als op bedrijfsmatig niveau speelden de belangrijke personen binnen het bedrijf een rol in het verzet.

Na de oorlog was de moeilijkheid voor het bedrijf nog niet voorbij. De lonen stegen en de broodconsumptie nam af, maar de overheid hield vast aan de vaste prijs voor bepaalde broden. Het bedrijf werkte dus toe naar significante schaalvergroting. In 1959 kwamen deze plannen tot uiting, met de ingebruikname van een enorme en efficiënte bakkerij in de Spaanse Polder. Daarnaast richtte het bedrijf zich in deze periode meer op de marketing en de ontwikkeling van nieuwe producten. Het ‘King Corn’ brood verkocht zo goed, dat het bedrijf onder deze naam bekend kwam te staan. De naam Van der Meer & Schoep verdween langzaam uit het straatbeeld. Dit brood werd door heel Nederland verkocht, wat de eerste keer was in de geschiedenis van het bedrijf. Vanaf de jaren ’60 werd het bedrijf onderdeel van grotere coöperaties en hield het als zodanig op te bestaan.

Een goeie bakker van Aad Koster is verkrijgbaar bij Boek-plus.nl, de online boekhandel die meer dan 70.000 titels binnen 24 uur kan leveren, zonder verzendkosten.

Titel: Een goeie bakker | ISBN: 9789492077929 | Prijs: 31,00

Altijd op de hoogte blijven?