Duurzame ambities van Dossche Mills

6 juni 2024

Klimaatverandering lijkt een feit. Uitzonderlijk weer, zoals extreme droogte of neerslag, komt steeds vaker voor. Ook in België. Dossche Mills lanceert daarom het ‘Terah Footprint Program’, waarmee de maalderij en grondstoffenproducent inzet op minder emissies, meer biodiversiteit en grotere weerbaarheid van de bodem.

26 procent van de wereldwijde emissies komt van voedselproductie en volgens de cijfers van ‘Our World in Data’ is 40 procent van die 26 procent gelinkt aan de teelt van gewassen. Als grote afnemer van tarwe denkt Dossche Mills een belangrijke rol te kunnen spelen in de keten. Duurzaamheid is volgens de grondstoffenproducent het antwoord op onzekerheid, aangezien langere periodes van droogte en hevige regenval een bedreiging vormen voor de oogst – en bijgevolg ook leveringen. Daarom groeit de vraag naar ‘duurzame tarwe’, ook omdat zij als ondernemers moeten voldoen aan de door Europa opgelegde emissiereductiedoelen.

“Bij Dossche Mills engageren we ons voor de kwaliteit van onze producten en het succes van onze klanten”, zegt CEO Kristof Dossche. “We geloven in de veelzijdigheid en duurzaamheid van graan als basisingrediënt en willen bovendien ook op lange termijn bijdragen aan het welzijn van de samenleving en onze omgeving.”

50 procent CO2-reductie

In de voedselketen ‘from farm to fork’ legt Dossche Mills de klemtoon op de teelt van tarwe, volgens data veruit de grootste bron van haar CO2 voetafdruk. Het familiebedrijf staat al 150 jaar garant voor hoogkwalitatieve tarweproducten, maar blijft dus resoluut vooruitkijken. 50 procent reductie in 2030, dat is waar Dossche Mills zich voor engageert. Als referentie gebruikt ze bovendien de recente metingen van 2022 en geen oude – achterhaalde – cijfers die om minder inspanningen zouden vragen. Met deze oprechte toewijding wil Dossche Mills effectieve impact realiseren. 

‘Terah Footprint Program’

Het ‘Terah Footprint Program’ is een verbindend netwerk waar alle partners in de tarweketen de krachten kunnen bundelen. Dossche Mills spreekt van een "holistische programma dat draait om win-win via intensieve samenwerking tussen onderzoekers, landbouwers, coöperatieven, ontwikkelaars en producenten. Terah brengt brood op de plank dankzij een weerbare en vruchtbare bodem enerzijds en schaalbare volumes anderzijds. Van teamwork en gedeelde knowhow naar meer CO2-reductie op het veld, onberispelijke grondstoffen voor de bakkerijen en even voedzame als duurzame producten in het winkelrek."

Dossche Mills heeft vijf productiesites in de Benelux, een gamma van twaalfhonderd producten en klanten in meer dan vijftig landen. Daarom denkt de grondstoffenproducent een belangrijke rol te kunnen spelen in de aanpak van het klimaatvraagstuk. Met Terah wil het bedrijf pionieren met werkbare oplossingen op vlak van duurzame tarwe en de toekomst van de landbouw wil verzekeren. "Voor landbouwers is het immers verre van eenvoudig om de omslag te maken. Terah steunt hen met een waaier aan impactvolle én kost-efficiënte maatregelen, van oplossingen voor slimme bemesting tot toepassingen in regeneratieve landbouw. Op maat van hun eigen situatie passen ze jaar na jaar de meest haalbare maatregelen toe. Terah ambieert het principe van fair share voor iedereen in de keten, waarbij de boeren de nodige ondersteuning krijgen om de maatregelen te implementeren."

Nieuwe standaard

Elk jaar vermaalt Dossche Mills ongeveer 1 miljoen ton tarwe. Nauwgezette administratie is cruciaal om doorheen de hele keten te registreren hoeveel CO2-reductie de Terah tarwe specifiek realiseert. Daarom heeft Dossche Mills de Terah Standaard opgezet, een procedure die het proces stroomlijnt en alle partijen maximale transparantie garandeert. Deze standaard steunt op primaire data van de landbouwers en het ‘Mass Balance’-principe. Na validatie door een onafhankelijk auditbedrijf ontvangen de klanten van Dossche Mills per recept de integrale CO2-voetafdruk voor hun Terah bloem. 

Altijd op de hoogte blijven?