Drempel voor TEK-regeling gaat omlaag

9 november 2022 Redactie Bakkers in bedrijf

Het kabinet verlaagt de drempel voor mkb-bedrijven om in aanmerking te komen voor energiecompensatie. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet. Voorheen was dit 12,5%, wat voor de meeste mkb-bedrijven geen haalbare drempel was.

Energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven de vastgestelde drempelprijs tot een maximum van 160.000 euro. Het kabinet zegt tijd nodig te hebben om deze regeling uitvoerbaar te maken. Daardoor kan de openstelling van de TEK nog duren tot het tweede kwartaal van 2023. De regeling gaat vervolgens met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers voor de periode november 2022 tot en met december 2023.  De NBOV gaf vorige week aan dat een compensatie in het tweede kwartaal voor veel bakkers te laat is en pleit om die reden om een voorschot. 

Minimum verbruik

De TEK-vergoeding is voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten zij naast de drempel van energie-intensiviteit (de hoogte van de energiekosten komt minimaal overeen met 7% van de omzet) een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld op €1,19 per kuub gas en €0,35 per kilowattuur elektriciteit.

Op de website rvo.nl/tek is voor ondernemers een ‘houd me op de hoogte pagina’ opengesteld, waarbij mkb’ers na aanmelding informatie krijgen over de inrichting en openstelling van de TEK.

Altijd op de hoogte blijven?