Dossche Mills en BAT Agrar gaan een samenwerking aan om de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw te verminderen, en als partners te gaan voor meer duurzaamheid. Het doel: de CO2-voetafdruk van de tarwe die Dossche gebruikt voor de productie van meel aanzienlijk verkleinen. 

Maalderij Dossche Mills verwerkt elk jaar grote hoeveelheden graan en heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en streeft ernaar om duurzaam geteelde tarwe aan te bieden. Het bedrijf gaat maatregelen financieren om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Als leverancier van Dossche stelt BAT Agrar de broeikasgasbalans van de boerderijen waar de tarwe vandaan komt ter beschikking. Die gegevens vormen de basis voor het advies aan de boerderijen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een omvangrijk pakket aan maatregelen door te voeren om dit doel te realiseren.

Extra maatregelen voor de vastlegging van CO2 door koolstofopslag in de bodem worden onderzocht. Ze moeten onder andere voldoen aan de criteria voor additionaliteit en permanentie. Op die manier willen beide bedrijven en de deelnemende boeren hun steentje bijdragen om de Europese doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 te halen. Dossche Mills vervult als meelmaalderij een pioniersfunctie en werkt samen met verschillende organisaties in de landbouwindustrie om een toeleveringsketen voor duurzame graanproducten op te zetten.

Altijd op de hoogte blijven?