Detailhandel Nederland onderzoekt naleving coronaprotocollen

viswinekl pastoor_henk riswick

Nu de coronamaatregelen wordt het weer drukker in Nederland. Het devies is niet langer blijf thuis, maar vermijd drukte. En dat merk je op straat en in de winkels. Detailhandel Nederland heeft daarom het protocol ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’ opgesteld. Daarnaast loopt er een onderzoek of dit protocol en het protocol Verantwoord winkelen nog voldoen.

Het nieuwe protocol 'Verantwoord bezoek winkelgebieden' is een handreiking met richtlijnen, regels en tips om winkelgebieden voor te bereiden op het winkelen in de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Het omvat onder andere een stappenplan om knelpunten in kaart te brengen, heldere gedragsregels voor bezoekers en van crowd control. De situatie zal per winkelgebied verschillen en de toepasing van dit ptotocol is maatwerk.

Verantwoord winkelen

In de winkels blijft het in maart ingevoerde protocol Verantwoord winkelen van kracht. Belangrijke punten uit dit protocol zijn onder andere klanten moeten 1,5 meter afstand houden, maximum aanta; klanten in winkel en hang de regels zichtbaar op. Ondernemers zijn er voor verantwoordelijk dat klanten en medewerkers zich aan deze regels houden. Zoniet, dan kunnen zij een boete krijgen.

Online vragenlijst

Doordat het in de winkels drukker wordt, merken verschillende winkeliers dat sommige klanten moeite hebben om zich aan de regels te houden. Daarom is de stuurgroep Winkelveiligheid van Detailhandel Nederland een onderzoek gestart naar de huidige situatie om te kijken of de twee protocollen nog voldoen. Ondernemers kunnen online een korte vragenlijst invullen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepaalt de stuurgroep of de protocollen aangepast moeten worden.

Dossiers
Lees ook
Nederlandse economie groeit weer

Nederlandse economie groeit weer

De Nederlandse economie groeide het tweede kwartaal van 2021 met 3,1 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economie is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis, maar door de versoepelingen van de maatregelen is er weer groei.

Zonder chaos geen orde

Zonder chaos geen orde

We leven alweer meer dan een jaar in een onzekere samenleving. Gaan we ooit weer terug naar normaal, alsof er geen coronacrisis is geweest? Wie het weet, mag het zeggen. Velen waanden zich relatief veilig en hadden het idee enige controle te hebben over het bestaan.

Circulaire economie

Circulaire economie

Mijn verwachting is dat de komende jaren in het teken zullen staan van vergroening en een tekort aan grondstoffen. Dat vergroening niet altijd eenvoudig is, bewijst Elon Musk van Tesla. Zijn auto’s zijn energiezuinig, maar een paar maanden geleden kocht hij voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins. Nu heeft hij te kennen gegeven hier weer afstand van te...