CAO PAWW Bakkerijsector start 1 februari 2019

brooddeeg

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor werknemers en werkgevers? Wordt een werknemer na 1 januari 2016 werkloos of langdurig ziek en werkt hij/zij langer dan 10 jaar? Dan is de duur van WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen, doordat de werknemer minder lang een WW- of WGA-uitkering ontvangt. Om dit op te vangen is de PAWW ontwikkeld door de sociale partners: de Private aanvulling WW en WGA.

FNV, CNV Vakmensen, NVB en NBOV hebben in een aparte cao (PAWW) afspraken gemaakt om de aanpassingen in de WW- en WGA- uitkeringen te repareren. Zo houden mensen die hun werk verliezen meer zekerheid over hun inkomen.

Wat repareert de PAWW?

De WW- en de WGA-uitkeringen zijn nu anders opgebouwd. Het recht op WW of WGA wordt anders berekend. De periode dat de werknemer recht heeft op WW of WGA is daardoor korter geworden. Werkt de werknemer langer dan tien jaar, dan bouwt hij in plaats van één maand nog maar een halve maand WW op per gewerkt jaar vanaf dat tiende jaar. De maximale duur van de WW- en de WGA-uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert de kortere WW en WGA.

Rekenvoorbeeld

Suzanne wordt na 18 jaar werken werkloos. In de oude situatie zou zij 18 maanden WW krijgen. In de nieuwe situatie wordt dit anders: (10 x 1) + (8 x 1 ⁄2) = 14 maanden WW. Suzanne krijgt vier maanden minder lang WW. Die vier maanden repareert de PAWW.

Wie betaalt de PAWW?

De werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage (in 2019: 0,30%) wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemer. Dit is zo afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties. De werkgever betaalt de premie voor de wettelijke WW.

Hoe werkt de PAWW?

De werkgevers- en werknemersorganisaties leggen de PAWW-afspraken vast in een aparte cao. De bijdrage wordt gestort in het PAWW-fonds. Voor het beheer van de bijdragegelden is de Stichting PAWW opgericht. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

De financiering van de PAWW-uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel. Dit betekent dat de werknemers de lasten dragen van de uitkeringen van dit moment. Het stichtingsbestuur ziet erop toe dat er voldoende geld in het fonds zit om de uitkeringen te betalen. De Stichting kan in extreme situaties besluiten de uitkeringen te verlagen of te stoppen. Dit kan nodig zijn wanneer de uitgaven niet meer gedekt worden door de inkomsten. Stapt de werknemer over naar een baan zonder een cao waarin de PAWW afspraken vastliggen? Dan maakt de werknemer geen aanspraak op de PAWW als de werknemer van daaruit werkloos wordt. Daarom is het zo belangrijk dat zoveel als mogelijke werkgevers- en werknemersorganisaties aan de cao tafel afspraken maken over deelname aan de PAWW

Ingangsdatum

De cao PAWW treedt op 1 februari 2019 in werking voor de werkgevers en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Bakkersbedrijf. Werkgevers krijgen deze maand van de Stichting PAWW een welkomstbericht, waarin zij de werkgever informeren over het registratieproces (vanaf 14 januari 2019). In datzelfde bericht geeft zij aan wat zij van de werkgevers verwacht. Een filmpje over de registratie en aangifte geven alvast enig inzicht.

Meer informatie en vragen

Bekijk de website: www.spaww.nl

Digitale informatiefolders voor werkgevers en werknemers kunnen van de website: www.sociaalfondsbakkersbedrijf.nl worden gedownload. Werkgevers kunnen met deze informatiefolder hun medewerkers informeren.

Vragen kunt u stellen aan uw brancheorganisatie of via info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl

Dossiers
Lees ook
Communicatieadvies tijdens Bakkersvak

Communicatieadvies tijdens Bakkersvak

Bereik jij je klanten wel goed genoeg? Straalt je website uit wie je bent als ondernemer? Wil je aandacht voor een bijzonder evenement, of wil je je jubileum vieren met een eigen magazine? Bakkers in bedrijf helpt je graag op weg.

De menselijke maat terug!

De menselijke maat terug!

In ons dagelijks werk zien we ondernemers in de ambachtelijke bakkerijsector op vele fronten worstelen met regeldruk. Regelmatig wordt onze hulp ingeroepen om mee te kijken, te denken of te zoeken naar een oplossing.

Op naar een nieuwe cao

Op naar een nieuwe cao

De huidige cao ging in op 1 augustus vorig jaar en liep op 31 mei af. Vanwege de corona-omstandigheden gold deze maar voor een korte periode. Als een cao afloopt, gebeurt er eigenlijk niets spannends, behalve dat de onderhandelingen voor een nieuwe beginnen.