Brancheorganisaties: handen ineen voor borging sector

24 mei 2016

BUNNIK – Er is bij de brancheorganisaties NBOV, NVB, NBT en Nebafa duidelijk behoefte om samen te werken als het gaat om het borgen van de bakkerijbranche in de toekomst. Dat blijkt een uit Ronde Tafel-gesprek dat maandag 23 mei is georganiseerd door vakblad Bakkers in bedrijf in samenwerking met Bakkersvak. Het is voor het eerste dat de vier organisaties op het gebied van ambacht, industrie, grondstoffen en bakkerijtechniek op dit vlak officieel met elkaar in gesprek gaan.

Volop beweging

Bakkers in bedrijf en Bakkersvak brachten de partijen bijeen omdat er momenteel veel veranderingen gaande zijn in de sector. De bakkerijbranche is volop in beweging met een consument die steeds grilliger en kritischer wordt, qua aankoopgedrag. Het imago van brood en banket komt daarbij steeds meer en vaker ter discussie te staan. Onder meer gevoed door negatieve publiciteit, discutabele aannames over de gezondheidsaspecten van brood en banket die worden rondgetoeterd in boeken en via de social media, en de opkomst van alternatieven.

Richting bepalen

Deze ontwikkelingen vergen aanpassingsvermogen van iedere bakker: groot en klein. Kennis en kunde en een goed en eerlijk verhaal kunnen vertellen, zijn daarbij van evident belang. Bakkers trekken daarbij onder meer aan de bel bij de brancheorganisaties, die op hun beurt moeten organiseren om hun leden in deze dynamische omstandigheden bij te staan. Lastig daarbij is dat met het wegvallen van het Productschap Akkerbouw als subsidieverstrekker en (daardoor) (mede-)agendabepaler, branchepartijen zoeken naar nieuwe richtingbepalers die centrale branchethema’s en daarbij behorende actieprogramma’s definiëren.

Gespreksonderwerpen

De behoefte om op specifieke branchethema’s samen te werken, is er duidelijk, zo bleek tijdens het Ronde Tafel-gesprek dat plaatsvond in bakkerij/restaurant Vroeg in Bunnik. Gespreksleider is Hanno Spanninga van FoodResult. Gesproken is onder meer over onderwerpen als imago, gezondheid en hoe de consument ook in de toekomst te binden aan onbesproken brood en banket.

Top-5

Afgesproken is om op korte termijn het gesprek opnieuw aan te gaan, om dan te komen tot een top-5 van onderwerpen die van belang zijn voor de toekomst van de sector. Aan de hand van die top-5 willen de NBOV, NVB, NBT en Nebafa bekijken op welke punten er gezamenlijk kan worden opgetrokken. Bakkers in bedrijf en Bakkersvak nemen (wederom) het initiatief  voor het vervolggesprek.

Altijd op de hoogte blijven?