Dossier

Multicultureel

Nederland telt een grote groep multiculturele bakkers. Over het exacte aantal verschillen de meningen. Veel is er niet bekend over het reilen en zeilen van de nieuw-Nederlandse bakkers. Hoe werken ze? Hoe gaan ze om met de regelgeving? Bakkers in bedrijf belicht in deze serie een aantal multiculturele bakkers.