In een wereld waarin iedereen zichzelf graag hoort praten en waarin meningen als feiten worden gepresenteerd, is een luis in de pels soms de enige die kritische vragen durft te stellen om een ander perspectief te bieden. En hoewel deze rol niet altijd even populair is, is het wel van onschatbare waarde voor een gezonde samenleving.

Ik heb me de laatste jaren kritisch opgesteld ten opzichte van de gevestigde orde. Bepaalde zaken die men als ‘vanzelfsprekend’ zag, heb ik durven benoemen. Ik heb uitgedaagd door vragen te stellen en te wijzen op pijnpunten die anderen liever negeerden. Dit is ongemakkelijk geweest voor degenen die in een comfortabele positie verkeerden, maar het heeft wél geleid tot belangrijke veranderingen en verbeteringen. 
Een voorbeeld hiervan is mijn column geweest over het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB), een stichting die velen in de sector kennen en waaraan werkgevers jaarlijks een bedrag afdragen: 1% van de voor de betreffende onderneming geldende loonsom. Het betekent dat het SFB volgens de begroting van 2017 een bedrag van elf miljoen (!) euro in de kas heeft. Niemand die precies wist waar dat geld nu aan besteed wordt…
Maar hoe zit het met de nadelen van een kritische blik hebben? Het kan immers als lastig worden ervaren en kritiek kan soms als negatief worden gezien. Toch is het belangrijk om te beseffen dat kritisch zijn niet per definitie negatief hoeft te zijn. Kritische feedback kan juist bijdragen aan groei en verbetering.
Niet om nu meteen weer te gaan schoppen, maar het valt mij de laatste jaren op dat de sector versplinterd is en dit bevordert niet onze slagkracht als branche. Ondertussen kennen we de NVB, NBOV, FNV Bondgenoten, de CNV Vakmensen (Brood en Zoetwaren), de SFB, de SAB, NeBaFa, Stichting Bakkracht, NBC, BPF Bakkers, Stichting Bedrijfsopvolging Bakkerij, Het Genootschap, Bakery Nexus, de SBB en de MBO Raad (ROC’s). Zelfs na deze lange opsomming vergeet ik waarschijnlijk nog partijen. 
Wordt het niet eens tijd om meer te gaan samenwerken? Vechten veel partijen niet stiekem voor hetzelfde? Door de krachten te bundelen kunnen we meer voor elkaar krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van duurzame ontwikkelingen of het gezamenlijk optrekken in lobbytrajecten. Volgens mij zijn er genoeg actuele thema’s om gezamenlijk oplossingen voor te zoeken. 
Waar brancheverenigingen in het verleden vooral opkwamen voor de belangen van hun eigen achterban, lijkt het me nu de hoogste tijd worden om de verbinding tussen verschillende partijen te gaan zoeken. Het doel: gezamenlijk werken aan een sterkere en gezondere branche met een duurzame toekomst.
Het vergt een andere mindset en een andere manier van werken. Hiervoor moeten we misschien onze eigen ego’s aan de kant zetten. Brancheverenigingen moeten openstaan voor andere perspectieven en bereid zijn om compromissen te sluiten. 

Ik sta in ieder geval open voor een discussie over hoe we een dergelijke samenwerking kunnen opzetten. Ik daag anderen uit om met mij en Bakery Nexus de dialoog aan te gaan om te kijken waar we elkaar kunnen helpen. Wie weet verander ik dan wel van de ‘luis in de pels’ naar de ‘spin in het web’. 

Maud
Bakery Nexus - Het eigenwijze netwerk van jonge professionals in de bakkerijbranche
www.bakerynexus.nl 

Altijd op de hoogte blijven?