Pot met geld?

22 maart 2022 Arend Kisteman (Voorzitter NBOV)

Regelmatig wordt gezegd of gedacht dat iets wel gefinancierd kan worden door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB). Een evenement of andere activiteit? Het SFB kan wel betalen. Toch? Laten we de feiten daarover weer even op een rij zetten.

Alle bakkerijwerkgevers, lid of geen lid van de NBOV of NVB, dragen 1 procent van het loon af aan het SFB. Dit is afgesproken in de cao. In het bestuur van het SFB zitten vertegenwoordigers van de sociale partners FNV, CNV, NVB en NBOV. Ongeveer 30 procent van het totaalbedrag wordt door de industriële bakkerijen ingelegd; de overige 70 procent door de ambachtelijke bakkerijen. Het is geld van de werknemers, dat dus ook besteed moet worden aan zaken waaraan de werknemers iets hebben.

De vier sociale partners bepalen de bestedingsdoeleinden waaraan het geld mag worden uitgegeven, binnen de kaders van de wet. Denk hierbij aan scholing van werknemers, maar ook aan het imago van de bakkerijbranche, of stimuleren van meer instroom.

Een paar voorbeelden: het SFB financiert de vorig jaar opgerichte Stichting Bakkracht, die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van visie en beleid op het gebied van imago en instroom en de implementatie hiervan.
De recent gelanceerde website Bakbekwaam is ook gefinancierd door het SFB. Op deze site vinden werknemers en werkgevers alle informatie over werken en leren in de branche. Het SFB financiert eveneens het Bureau Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf, onder andere bekend van ‘Blij met stofvrij’. Ook het recent uitgebrachte ‘Trendrapport Bakkerijsector’ is volledig gesubsidieerd door het SFB.

In principe kan iedereen een subsidieverzoek indienen bij het SFB. Of je die subsidie krijgt, hangt af van of je verzoek voldoet aan de bestedingsdoeleinden en subsidievoorwaarden. De gehele branche moet er voordeel van hebben en daarnaast is het onhandig als op meerdere plekken aan hetzelfde onderwerp wordt gewerkt. Het bestuur van het SFB beoordeelt of je verzoek aan de voorwaarden voldoet. Dus ja, er is een pot met geld. Maar die is lang niet voor alles beschikbaar.

Altijd op de hoogte blijven?