Pot met geld?

Arend Kisteman_voorzitter NBOV

Regelmatig wordt gezegd of gedacht dat iets wel gefinancierd kan worden door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB). Een evenement of andere activiteit? Het SFB kan wel betalen. Toch? Laten we de feiten daarover weer even op een rij zetten.

Alle bakkerijwerkgevers, lid of geen lid van de NBOV of NVB, dragen 1 procent van het loon af aan het SFB. Dit is afgesproken in de cao. In het bestuur van het SFB zitten vertegenwoordigers van de sociale partners FNV, CNV, NVB en NBOV. Ongeveer 30 procent van het totaalbedrag wordt door de industriële bakkerijen ingelegd; de overige 70 procent door de ambachtelijke bakkerijen. Het is geld van de werknemers, dat dus ook besteed moet worden aan zaken waaraan de werknemers iets hebben.

De vier sociale partners bepalen de bestedingsdoeleinden waaraan het geld mag worden uitgegeven, binnen de kaders van de wet. Denk hierbij aan scholing van werknemers, maar ook aan het imago van de bakkerijbranche, of stimuleren van meer instroom.

Een paar voorbeelden: het SFB financiert de vorig jaar opgerichte Stichting Bakkracht, die zich onder andere bezighoudt met het ontwikkelen van visie en beleid op het gebied van imago en instroom en de implementatie hiervan.
De recent gelanceerde website Bakbekwaam is ook gefinancierd door het SFB. Op deze site vinden werknemers en werkgevers alle informatie over werken en leren in de branche. Het SFB financiert eveneens het Bureau Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf, onder andere bekend van ‘Blij met stofvrij’. Ook het recent uitgebrachte ‘Trendrapport Bakkerijsector’ is volledig gesubsidieerd door het SFB.

In principe kan iedereen een subsidieverzoek indienen bij het SFB. Of je die subsidie krijgt, hangt af van of je verzoek voldoet aan de bestedingsdoeleinden en subsidievoorwaarden. De gehele branche moet er voordeel van hebben en daarnaast is het onhandig als op meerdere plekken aan hetzelfde onderwerp wordt gewerkt. Het bestuur van het SFB beoordeelt of je verzoek aan de voorwaarden voldoet. Dus ja, er is een pot met geld. Maar die is lang niet voor alles beschikbaar.

Lees ook
Ambassadeurs

Ambassadeurs

In de media werd recent geroepen dat er steeds meer bakkerijen in Nederland zijn. Uit cijfers van het GFK blijkt dat het marktaandeel van het ambacht in 2021 verder is gestegen. Recent organiseerde de NBOV met het Bakery Institute een Startersdag en deze zat binnen no-time vol. Zonder grote campagnes zet het ambacht zich dus steeds beter en meer op...

Snoeien doet bloeien

Snoeien doet bloeien

Ieder jaar beginnen er minder studenten in het mbo. Niet alleen in onze branche, maar in het gehele mbo; een trend die door de coronapandemie versneld lijkt te zijn. Iedereen trekt ook nog eens aan dezelfde student. Sommige branches, zoals techniek en defensie, doen dat met enorme budgetten, maar andere sectoren hebben die luxe niet. Gecombineerd met...

Nieuwe inrichting hét moment voor grondige aanpak

Nieuwe inrichting hét moment voor grondige aanpak

Bij een nieuwe winkel- of bakkerij-inrichting let je ongetwijfeld op de uitstraling, de functionaliteit en de kosten, maar hoe zit het bijvoorbeeld met voedselveiligheid en plaagdierwering?