Ontslag(on)recht

Bakkers in bedrijf_Foto Jos den Otter_uitsnede

Bakkers-in-bedrijf_Foto-Jos-den-Otter-164x300 Het is alweer twee jaar geleden dat de regels voor het nieuwe ontslagrecht zijn ingegaan. Niet alleen op het gebied van tijdelijke contracten, maar vooral ook op het gebied van de verplichte transitievergoedingen heeft dit nogal wat stof doen opwaaien. Met name in het midden- en kleinbedrijf worden ondernemers hard getroffen door de financiële verplichtingen die voortvloeien uit ontslag van medewerkers, de verkoop of beëindiging van het bedrijf. Tot 2015 konden arbeidsovereenkomsten veelal door middel van een ontslagvergunning en zonder vergoeding worden beëindigd. Tegenwoordig gaat beëindiging van een arbeidsovereenkomst in welke vorm dan ook standaard gepaard met een (transitie)vergoeding.

Vooral ambachtelijke bakkersbedrijven die hun bedrijf willen stoppen of verkopen, lopen door de onbetaalbare transitievergoedingen aan tegen grote (financiële) problemen. Pensioenreserveringen verdampen hierdoor en overnames worden soms geannuleerd. In een kopersmarkt die toch al niet al te ruim is, blijken bedrijven ineens onverkoopbaar en de ondernemer blijft - na soms jaren investeren - achter met de gebakken peren. Onverteerbaar en onrechtvaardig. Vandaar dat de NBOV in maart een brandbrief heeft geschreven aan de vaste Kamercommissies van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken om aandacht te vragen voor deze problematiek.

De vraag is of onze brief blijft liggen totdat een volgend kabinet is geïnstalleerd. Feit blijft dat het probleem op tafel ligt en dat hieraan snel iets moet worden gedaan. Minister van Sociale Zaken Henk Kamp heeft aangekondigd met zogenaamde ‘impact assessments’ te willen werken bij de vermindering van regeldruk

en administratieve lasten in het mkb. Ofwel: een aanpak om de gevolgen van een (voorgenomen) besluit beter te kunnen inschatten voordat dit wordt ingevoerd. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ik hoop van harte dat dit besluit binnen de Wet Werk en Zekerheid voor het mkb kan worden teruggedraaid of aangepast. Wij zitten er bovenop.

Dossiers
Lees ook
‘Doornroosjes’ in dienst? Pak uw agenda erbij!

‘Doornroosjes’ in dienst? Pak uw agenda erbij!

Ondernemers stellen me regelmatig vragen over de transitievergoeding. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid op 1 januari 2015, heeft iedere werknemer bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst die minimaal 2 jaar heeft geduurd, recht op een transitievergoeding. Ook werknemers die worden ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid....

Vertrouwen

Vertrouwen

Na een kabinetsformatie van 208 dagen is ons land sinds 10 oktober weer ‘gezegend’ met een regeerakkoord. Of het een zegening is, zal moeten blijken. Maar diverse onderdelen in het akkoord zouden ons als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf toch wel moeten aanspreken. Zo komt het nieuwe kabinet enigszins terug op de doorgeschoten situatie rondom...

Halen en brengen

Halen en brengen

Onlangs hebben wij onze reeks OndernemersCafés afgesloten met een goed bezochte bijeenkomst in Goes. De kracht van onze ondernemersvereniging is dat wij rechtstreeks in contact staan met onze leden en zaken kunnen oppakken, die uit dit directe contact naar voren komen. De kracht van ontmoeting zit ‘m in informatie ‘halen en brengen’. Contact maken met...