Geldpotjes in de branche

16 februari 2021 Arend Kisteman (Voorzitter NBOV)

Als ik het laatste halfjaar iets heb geleerd, is het dat in onze branche ontzettend veel geld omgaat. Ook heb ik geleerd dat lang niet iedereen meer weet waarvoor het precies bedoeld is. Toen in 2014 het Product­schap Akkerbouw werd opgeheven, kwam er een eind aan de verplichte meelheffing. Om toch de ambachtelijke (banket)bakker te kunnen promoten, is de Stichting Ambachtelijke Bakkerij (SAB) opgericht. Via de inkooporganisaties Bakeplus, Beko, Civoba en Tink wordt 0,15 procent over de totaalfactuur berekend en afgedragen. Dit bedrag is bedoeld voor promotie van de ambachtelijke (banket)bakkerij en de communicatie daarover richting consument. (Banket)bakkers zijn niet verplicht om af te dragen, maar de meesten doen dat wel.

Dan het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFB). Cao-partijen spreken in het arbeidsvoorwaardenoverleg af dat 1 procent van het salaris van de werknemers in zowel industrie als ambacht naar het SFB gaat. Dat geld mag uitsluitend besteed worden aan de belangen van medewerkers in de bakkerijbranche. Bijvoorbeeld aan trainingen, jeugdvakwedstrijden of ‘Blij met stofvrij’. De werknemers in het ambacht zorgen voor ongeveer 70 procent van de inbreng; de industrie voor ongeveer 30 procent. Alle bakkerijen in Nederland dragen verplicht af, of ze nu wel of geen lid zijn van de NVB of NBOV. Het bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van FNV, CNV, NVB en NBOV, bepaalt uiteindelijk waaraan het geld wordt uitgegeven.

Als je het zo leest, lijkt het allemaal duidelijk. Toch is dat niet altijd zo. Regelmatig ontstaat het idee dat er in onze branche ‘potjes’ zijn, waarop iedereen aanspraak kan maken en die voor allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden. Het geld bij de SAB is echter voor promotie van het ambacht – niet van de industrie – en het geld bij het SFB is voor de werknemer. Niet voor de werkgever, want die draagt tenslotte ook niet af. Hopelijk hebben we dat nu weer scherp en gaan we de gelden gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.

Altijd op de hoogte blijven?