De kracht van intuïtie

Silvia van Nieuwland Beko Advies

Je onderbuikgevoel maakt dat je soms al een antwoord weet, zonder dat je goed over een bepaalde situatie hebt nagedacht. Beschouw je intuïtie als een cadeau, maar maak er verstandig gebruik van.

Iedere ondernemer staat dagelijks voor allerlei keuzes. Wel of niet deze sollicitant aannemen? Wel of niet op die locatie een winkel beginnen? Is het slim om te investeren in zo’n machine? Zal ik wel of niet gaan leveren aan deze afnemer? Wel of niet uitbreiden? Vaak bekijken ondernemers zulke vragen rationeel. Ze verzamelen en analyseren allerlei informatie. Er wordt gewikt en gewogen. Uiteraard heb je informatie nodig om te kunnen beslissen. Je moet weten waarover het gaat, wat de mogelijkheden en kansen zijn. Maar veelal is de werkelijkheid te complex om alleen met de ratio te analyseren. De capaciteit van het bewuste brein om data te verwerken is veel kleiner dan die van het onbewuste brein. Volgens onderzoek kunnen we daarmee 20.000 keer meer data verwerken dan met het bewuste brein.

Intuïtie én ratio

Moet je dan altijd doen wat je gevoel je ingeeft? Nee, dat nu ook weer niet. Soms is het beter om te vertrouwen op rationele argumenten. Je intuïtie heeft namelijk niet altijd gelijk. Bij het nemen van beslissingen treden tal van effecten op die ons beoordelingsvermogen onbewust beïnvloeden, zoals het halo-effect. Dat zorgt ervoor dat we mensen met bepaalde kwaliteiten – zoals vriendelijkheid – automatisch ook andere kwaliteiten toedichten, zoals deskundigheid en inzicht. Dat kan leiden tot minder goede keuzes, bijvoorbeeld bij werving en selectie van nieuwe medewerkers. Bovendien is intuïtie mede gebaseerd op persoonlijke ervaringen en wegen dus ook ervaringen uit het verleden mee die voor de huidige situatie misschien helemaal niet relevant zijn.

Eerst een nachtje slapen

Ook impulsief gedrag, dat vooral wordt gestuurd door emoties, kan soms leiden tot verkeerde keuzes of beslissingen, omdat niet alle aspecten van een situatie zijn doordacht. Neem nooit beslissingen op het hoogtepunt van de emotie, zeg ik daarom altijd tegen klanten. Slaap er eerst een nachtje over en laat de kwestie even bezinken. Een ander bekend effect dat de kwaliteit van intuïtieve beslissingen negatief beïnvloedt, is de zogenoemde bevestigingsbias. Daarbij focussen mensen alleen op informatie die bevestigt wat ze toch al dachten en schuiven ze informatie die daar niet mee strookt aan de kant.

Cadeau

Kortom, intuïtie kan de ratio niet vervangen; het gaat om de balans. Denken en gevoel gaan samen. Het mooie aan intuïtie is dat we die allemaal hebben. Zie intituïtie liever als een cadeau dat je bij je geboorte hebt meegekregen. Dat kan een enorm verschil maken als je haar weet in te zetten in je (zakelijk) leven.

Meer over
Lees ook

Zwijgen is zilver, communiceren is goud

Nog aan het bijkomen van de pandemie en ineens is daar het conflict tussen Rusland en Oekraïne, dat niet alleen dichtbij in kilometers is, maar ook door sociale media: een eindeloze stroom aan informatie waarbij we echt nieuws van fake nieuws moeten onderscheiden.

Met de voet op de rem

Met de voet op de rem

De drijvende kracht achter de Nederlandse economie is het midden- en kleinbedrijf. En toch gaat er in politiek en pers onevenredig veel aandacht uit naar de grotere ondernemingen. Terwijl juist ook kleinere ondernemingen economisch van belang zijn en voor samenhang in de maatschappij zorgen.

De menselijke maat terug!

De menselijke maat terug!

In ons dagelijks werk zien we ondernemers in de ambachtelijke bakkerijsector op vele fronten worstelen met regeldruk. Regelmatig wordt onze hulp ingeroepen om mee te kijken, te denken of te zoeken naar een oplossing.