Betalen binnen dertig dagen

23 april 2013

U kent het vast wel: onbetaalde rekeningen waar u steeds weer achteraan moet om ze betaald te krijgen. Voor veel (vooral kleinere) bedrijven is dit een groot probleem. Ze komen zelf in financiële problemen doordat andere bedrijven en instanties te laat zijn met de betaling van openstaande rekeningen. Voor een kleine onderneming kan een groot aantal openstaande facturen soms zelfs een faillissement betekenen.

DOOR MANJA VAN DER WEIT

Sinds 16 maart 2013 geldt voor overeenkomsten die na deze datum worden gesloten een Europese richtlijn, die regelt dat bedrijven en overheden hun facturen in principe binnen dertig dagen moeten betalen. Deze wet is een Europese Richtlijn en geldt dus in heel Europa.

De reden voor deze nieuwe regelgeving is dat het Europees Parlement van mening is dat bedrijven en hun werkgevers meer beschermd moeten worden. Vooral kleinere bedrijven hebben simpelweg niet de middelen om betaling af te dwingen. Met het ontstaan van de financiële crisis is het voor veel kleinere ondernemingen alleen nog maar moeilijker geworden om het hoofd boven water te houden. Juist nu kan het uitblijven van betaling van grote facturen fataal zijn voor een onderneming. Het Europees Parlement wilde om die reden strengere deadlines en hardere sancties om ervoor te zorgen dat middelgrote en kleine bedrijven niet langer worden gedwongen om als banken voor publieke instanties en grote ondernemingen te dienen.

Voorheen stond in de wet alleen dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Dat is nu dus aangepast. Vanaf 16 maart 2013 geldt dat, als u contractueel niets regelt, de factuur moet worden betaald uiterlijk dertig dagen na de dag van ontvangst van de factuur. U mag afwijken van deze termijn. In een overeenkomst kan een langere betaaltermijn worden afgesproken. Maar ook dan mag de termijn op maximaal zestig dagen worden gezet. Een langere termijn dan zestig dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Voor overheidsorganisaties is de absolute deadline dertig dagen, hier mag niet overheen gegaan worden. Alleen voor de gezondheidszorg wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Betaalt uw tegenpartij de factuur niet of te laat? Dan mag u een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. U hoeft hiervoor dan geen aanmaning meer te sturen. Deze vergoeding dient u wel contractueel hebben afgesproken. Heeft u niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding? Dan is de vergoeding een percentage van de factuur, met een minimumbedrag van € 40,-. Daarnaast mag u wettelijk rente in rekening brengen. Let wel op: deze regels gelden natuurlijk net zo goed voor u!

   

Altijd op de hoogte blijven?