Nieuws
Beko OmzetBarometer 2017

De Beko Omzet Barometer laat een omzetplus van 1,1 procent voor de ambachtelijke bakkerijbranche zien bij een vergelijking van de jaren 2016 en 2017. Dit komt met name door een hogere gemiddelde besteding.

Volgens Senior Bedrijfsadviseur Chiel van den Hout van Beko Advies zijn de jaren 2016 en 2017 goed met elkaar te vergelijken. “Het jaar begon positief. Door de verschuiving van Pasen konden we pas na een half jaar de balans opmaken. Die was overwegend positief. In het derde kwartaal trad er een daling van het aantal kassabonnen op. Deze daling zette zich helaas in het vierde kwartaal verder door. Het lagere aantal kassabonnen in de laatste twee weken gaven hierbij niet de doorslag. Ten opzichte van het cumulatief tot en met week 50 lag de uitkomst voor het jaar 2017 eigenlijk al vast. Overall gezien resteert er een omzetplus van 1,1 procent, vooral door een hogere gemiddelde besteding. Deze hogere gemiddelde besteding schrijven wij deels toe aan de gestegen prijzen voor banket (als gevolg van de hogere boterprijs in 2017). “

“De productiviteit kwam cumulatief uit op iets meer dan €85,- per uur”, aldus Van den Hout. “Dat is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van 2016 toen de productiviteit nog € 77,50 bedroeg. We zien vooral in de hogere omzetklassen dat de productiviteit sterk is verbeterd. Bij een gemiddelde omzet van €17.000,- lag de productiviteit voor het eerst boven €100,- per uur. We zijn benieuwd of dit straks ook in de jaarrekeningen van de diverse bedrijven is terug te vinden.”

Volgens GFK foodscan ‘plusten’ de supermarkten ruim 3 procent. Van den Hout: “Die omzetplus zien wij dus in de ambachtelijke bakkerij niet. Echter: vaak is de plus van de supermarkt de min in de bakkerij. Doordat er in omzet een plus is te zien durven we wel te stellen dat het jaar 2017 een redelijk jaar is geweest. Dat laat echter onverlet dat de vermindering van het aantal aankopen in bakkerswinkels in het vierde kwartaal in het nadeel was.”

De Beko OmzetBarometer is een gezamenlijk initiatief van Beko. Meedoen is gratis. De Beko OmzetBarometer kunt u gebruiken op elk gewenst moment en op elke locatie. Simpel invoeren leidt tot waardevolle getallen en grafieken. Neem contact op met Beko Advies om u om te geven voor de Beko OmzetBarometer: tel. 088-20 23 200 of per mail info@beko-advies.nl.

 

Meer informatie: Beko Advies BV

Deel dit artikel

Verwante dossiers: