Wie houdt de zaak draaiende als u het (even) niet kunt?

31 mei 2021 Manon Kleijn, NBOV
Foto: Dimitri Wittmann via Pixabay

Als bakker, ondernemer en werkgever werkt u met hart en ziel aan uw zaak. Bijspringen als een medewerker ziek is, op zondag de mail en administratie wegwerken: u doet het graag. Maar wat als u zelf plotseling ziek wordt, een tijdje niet goed in uw vel zit of om een andere reden geen vliegende keep kunt zijn?

De vent is de tent’ is een gezegde dat zeker voor ambachtelijke ondernemers geldt. Als eigenaar drukt u een stempel op uw bedrijf: u zet de lijnen uit en houdt letterlijk de zaak draaiende. “Het voordeel daarvan is dat u snel beslissingen kunt nemen. Ondernemers nemen echter vaak onvoldoende maatregelen om ervoor te zorgen dat de dagelijkse bedrijfsvoering doorgaat als zij zelf enige tijd uitvallen”, constateert NBOV-bedrijfsadviseur Frans Holtkamp.

Corona

De NBOV merkt de laatste tijd dat ondernemers vaker nadenken over de vraag hoe ze hun onderneming minder afhankelijk van henzelf kunnen maken. Wellicht komt dat door de coronapandemie, want iedereen kan onverwacht te maken krijgen met een coronabesmetting en enige tijd ziek zijn of in quarantaine moeten. Soms treft dat een compleet ondernemersgezin, waardoor ook gezinsleden niet meer kunnen invallen.
“Het is verstandig om essentiële processen in uw bedrijf een bredere basis te geven dan alleen uzelf en uw partner”, zegt Wiepkje Colijn, beleidsadviseur bij de NBOV. “Naast productie en verkoop gaan immers ook zaken als administratie of controles door als u ziek bent of niet aanwezig kunt zijn. Er kan altijd een NVWA- of milieu-inspecteur op de stoep staan. Dan is het extra vervelend als tijdens uw afwezigheid zaken zijn verwaarloosd, waardoor u een waarschuwing of boete krijgt.”

Achtervang

Frans Holtkamp adviseert ondernemers te zorgen voor een ‘achtervang’ voor de belangrijke processen in hun bedrijf, zoals inkoop, verkoop aan het derde kanaal, personeelsplanning en de loon- en personeelsadministratie. “Voor welke processen dat nodig is, en hoe u zo’n achtervang regelt, hangt onder andere af van bedrijfsaard en -omvang: voor een ambachtelijke broodbakkerij met twee personeelsleden ziet zo’n oplossing er anders uit dan voor een onderneming met meerdere filialen, of een banketbakkerij met tearoom.”

Wiepkje Colijn benadrukt het belang van goede afspraken: “Spreek met een medewerker af dat hij of zij (mede)verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld schoonmaak en hygiëne, en overleg daar regelmatig over. Zorg dat diegene weet waar belangrijke documenten en registratielijsten te vinden zijn. Vertel bijvoorbeeld ook welke afspraken u hebt met leveranciers en afnemers, en waarop u let bij ingangscontroles van grondstoffen. Dat is een zorg minder als u ziek wordt.”

Wilt u eens sparren over hoe u uw bedrijf minder afhankelijk maakt van uzelf? Neem gerust contact op met de NBOV. Een van onze bedrijfsadviseurs denkt graag met u mee!

Altijd op de hoogte blijven?