Wat betekent Prinsjesdag voor de bakker?

8 november 2022 Bouwer & Officier

Prinsjesdag bracht niet het nieuws waarop MKB-ondernemers zitten te wachten. De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) stelt teleur en er zijn diverse lastenverzwaringen op komst. 

Begin oktober bestond de hoop dat bakkers in hun energieverbruik gecompenseerd zouden worden voor een percentage van de prijsstijging, afgezet tegen een vastgesteld maximumverbruik. Maar de uitwerking Tegemoetkoming Energiekosten is voor veel bakkers een domper. Grootste probleem is dat ondernemers pas in aanmerking komen voor compensatie als de energierekening minimaal 12,5% van de omzet bedraagt. Bij een gemiddeld percentage (voor prijsstijging) tussen de 3 en 4% is dit een behoorlijke drempel. Wordt die toch behaald, dan wordt de compensatie verder beperkt door een drempelprijs en een tegemoetkoming die gemaximeerd is op 50% vergoeding tot een maximum van € 160.000 per onderneming. De regeling wordt bovendien naar verwachting pas opengesteld in het tweede kwartaal van 2023. De eerste bakkers die vanwege de hoge energierekening hun deuren hebben moeten sluiten, zijn helaas al bekend. Laten we hopen dat de regeling wordt bijgesteld en dat er ook een regeling komt om bedrijven te helpen die nu acuut geld nodig hebben.

Werknemers beter belonen

In de belastingplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, zien we de tendens dat het kabinet werknemers beter wil belonen. Stijging van het minimumloon, hogere arbeidskorting en lagere inkomstenbelasting moeten dit effect bewerkstelligen. Vooral de stijging van de (minimum) lonen in een toch al krappe arbeidsmarkt geeft de bakker een lastenverzwaring. Daar komt bovenop dat er voor ondernemers een aantal maatregelen is voorgesteld die leiden tot belastingverzwaring.

Voor de IB-ondernemer (eenmanszaak/VOF) zien we in een aantal jaren een versnelde afbouw van de zelfstandigen­aftrek. Een compensatie in de vorm van een hogere MKB-winstvrijstelling zit er vooralsnog niet in. IB-ondernemers kunnen ook niet langer profiteren van een opbouw van de fiscale oudedagsreserve om hun belastingdruk te verlagen.

De BV-ondernemer komt er helaas niet beter vanaf. Het tarief voor de vennootschapsbelasting in de eerste schijf stijgt van 15% naar 19%. De grens voor de eerste schijf (sinds 2022 een bedrag van € 395.000) wordt weer teruggebracht tot € 200.000 (net als in 2021). Voor de DGA die winst uitkeert aan zichzelf in de vorm van dividend, verandert het huidige tarief van 26,9%. Per 2024 krijgt box 2 twee schrijven. De eerste schijf belast tot € 67.000 tegen een tarief van 24,5%. Voor de tweede schijf geldt een tarief van 31% boven het bedrag van € 67.000.

Lastenverzwaringen

Bovengenoemde maatregelen zijn nog niet definitief en worden momenteel behandeld in de Kamer. Samenvattend kunnen we wel stellen dat ondernemers helaas te maken krijgen met een behoorlijke lastenverzwaring en dat compensatie voor hogere energiekosten vooralsnog onduidelijk blijft.

Michel Duijm
Accountant bij Bouwer & ­Officier Accountants en Belasting­adviseurs voor bakkers, te ­Hazerswoude. Tel: 071 – 34 190 00.
Meer info: www.bouwer-officier.nl

Altijd op de hoogte blijven?