Voorkomen is beter dan genezen

21 februari 2023 Silvia van Nieuwland (Beko Advies)

Regelmatig staan wij ondernemers bij als er sprake is van een vermoeden van diefstal of fraude. Zo reed ik onlangs op een stralend zonnige zaterdag naar een winkel voor een ontslag op staande voet.

Ontslag op staande voet wordt gezien als het zwaarste en laatste middel. Als ondernemer moet u zeker zijn van uw zaak om dit middel in te zetten. De risico’s voor een werkgever zijn immers groot als achteraf blijkt dat toch niet aan alle eisen voor een ontslag op staande voet is voldaan. Het is daarom van belang om zeer zorgvuldig te handelen.

De weken voorafgaand aan het ontslag op staande voet stonden in het teken van de opsporing, het kritisch bekijken van alle regels, de vastlegging hiervan en de bedrijfscultuur inzake diefstal. Ook zijn de diefstallen steeds vaker geraffineerd van aard en is het rondkrijgen van het bewijs tijdrovend en lastig, maar wel zeer belangrijk om de zaak tot een ‘goed’ (juridisch) einde te brengen.
De periode van opsporing is voor de meeste ondernemers intensief. Het verlies van het vertrouwen in de werknemer(s) is vaak nog erger dan de diefstal zelf. Steeds vaker wordt alles uit handen gegeven, omdat het te pijnlijk is om echt te zien dat jouw medewerker, die je honderd procent vertrouwt, regelmatig een greep uit de kassa doet. Na afloop is er vaak niet alleen opluchting, maar ook verdriet. De diefstal is gestopt, maar de impact op het team en de ondernemer is groot. Diefstal is nooit helemaal te voorkomen, maar instructies, preventie, herhaling van regels en controle vormen een goede basis. In ieder geval zijn duidelijke kassa-instructies opstellen, deze regels vastleggen in bijvoorbeeld een huishoudelijk reglement (en de medewerker laten tekenen voor ontvangst) en regelmatig steekproeven uitvoeren een goed begin.

Om het belang van het tegengaan van diefstal te onderstrepen, is het aan te raden om de gedragsregels te laten volgen door regelmatige voorlichting. Bijvoorbeeld via een stuk in een nieuwsbrief of door het als onderwerp op de agenda van een teamoverleg te zetten. Er zijn mogelijkheden genoeg. Een lakse bedrijfscultuur maakt het immers moeilijker om overtredingen aan te pakken.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Sturen op meer pinbetalingen, bij voorkeur gekoppeld aan de kassa, is iets om over na te denken. Een andere optie is de aanschaf van een gesloten geldbetaalsysteem. Met zo’n systeem is er bijvoorbeeld geen kasverschil meer, vals geld wordt meteen gedetecteerd en het scheelt tijd met het tellen van de kassa. Elk antidiefstalbeleid begint echter bij de selectie. Selecteer daarom zorgvuldig. Vraag bij de sollicitaties om referenties en trek deze ook daadwerkelijk na. En bel ons gerust om even te overleggen bij vermoedens van fraude of diefstal. Wij weten uit ervaring hoe groot de impact is op u als ondernemer, uw bedrijf en uw team.

Silvia van Nieuwland
Bedrijfsadviseur en BU-manager bij Beko Advies.
s.v.nieuwland@beko-advies.nl 
T: 06 - 51 99 03 36
www.beko-advies.nl 

Altijd op de hoogte blijven?