Tegenstellingen

Geld_pixabay

Op 13 februari 2021 stonden mensen op de schaats en een week later lagen ze al te zonnen aan de plas of aan het strand. Een temperatuurverschil van meer dan 30 graden!

In de fiscale wetgeving zitten ook veel tegenstellingen, zoals:

 • belast en vrijgesteld;
 • aftrekbaar en niet aftrekbaar;
 • open en besloten commanditaire vennootschap;
 • binnen-en buitenlands belastingplichtig;
 • wel of geen fiscale partner;
 • geboorte-overlijden;
 • trouwen-scheiden;
 • eenmanszaak of besloten vennootschap;
 • gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden;
 • starten of staken van de onderneming;
 • fiscale eenheid of zelfstandig belastingplichtig;
 • bron van inkomen of hobby;
 • wel of geen belastingverdrag.

Deze zaken zult u waarschijnlijk regelmatig met uw adviseur bespreken, maar daarnaast spelen in uw bedrijf ook veel tegenstellingen waarin u een keuze moet maken:

 • zelf produceren of uitbesteden;
 • mensen in loondienst nemen of inhuren;
 • geld lenen (lening-lease) of voldoen uit eigen middelen;
 • aanschaf nieuwe machine of repareren van de oude machine;
 • onderneming uitbreiden of inkrimpen;
 • auto op de zaak of privé;
 • pand huren of kopen;
 • bedrijf overdragen of nog voortzetten.

In de dagelijkse praktijk zien wij dat een gemaakte keuze in deze coronatijd een belangrijk verschil maakt. Dat vertaalt zich dan voornamelijk in:

 • wel of geen voldoende liquide middelen;
 • doorbetalen van personeel of niet hoeven inhuren van derden;
 • wel of geen mogelijkheid van verliesverrekening;
 • zaken gemakkelijk kunnen afstoten of verplicht voortzetten.

Dit laat onverlet dat er een heel groot verschil is tussen de aard van activiteiten van onderne­mingen. Zo zijn kwekers, webshops, supermark­ten, zoom-aanbieders en schoonmaakbedrijven de ‘winnaars’ in deze tijd. ‘Verliezers’ daaren­tegen zijn: winkeliers, horeca, kappers, schoonheidsspecialisten, de evenementen­branche, kermisexploitan­ten, verhuurders van zalen en sekswerkers. Bakkers komen er, in het algemeen, heel goed uit. Normaliter krijgen zij tijdens een recessie de eerste klappen. Maar nu hebben we te maken met een pandemie en een zoge­noem­de K-vormige recessie (alleen bepaalde takken vertonen een recessie). Het kabinet is er alles aan gelegen om niet in een algehele recessie te belanden, daarom zou je verwachten dat de belastingen de komende jaren niet echt zullen stijgen. Dat zou alsnog een algehele recessie kunnen veroorzaken (dubbele dip). De tijd zal het leren...

Ondanks alle steunmaatregelen van de overheid voelen veel ondernemers zich in de kou staan. Ik hoop dat we snel terugkeren naar een tijd waarin de bedrijfsvoering niet wordt beïnvloed door ongrijpbare externe factoren. Een oproep is dan ook om de getroffen ondernemers zoveel mogelijk te helpen, zodra het weer kan.

Ook ik zal mijn steentje bijdragen, behalve aan de sekswerkers. Want ik ben al ruim 25 jaar gelukkig getrouwd, in gemeenschap van goederen. Wat een bewuste keuze was, waar ik nog steeds achter sta.
Ik hoop dat u ook nog steeds achter uw gemaakte keuzes staat. Het kan geen kwaad om ze periodiek met uw adviseur tegen het licht te houden. Vergeet dan niet:

 • beslagen ten ijs te komen;
 • zaken eventueel tijdelijk in de ijskast te zetten;
 • niet over één nacht ijs te gaan;
 • en u niet op glad ijs te begeven.

Bouwer en Officier

De auteur, Jack van der Voorn, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000.

Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Lees ook

Verzonken kosten

Wat doe je als blijkt dat een investering niet rendabel is? Ga je er dan mee door omdat je al zo veel geïnvesteerd hebt of trek je dan de stekker eruit?

De vooruitdenkers

De vooruitdenkers

Vorige week vroeg mijn nichtje aan haar moeder of zij geen paspoorten voor haar en haar broertjes moest gaan regelen, “want als de oorlog ook bij ons komt, dan kunnen we alleen maar met het vliegtuig Europa uit vluchten”.

Is uw zakelijke relatie goed geregeld?

Is uw zakelijke relatie goed geregeld?

Een persoonlijke relatie vastleggen en wat dit betekent, is vaak wel bekend. Maar geldt dit ook voor een zakelijke relatie?