Onlangs oordeelde de rechter van de rechtbank Den Haag dat een werkgever het dienstverband met een zieke werknemer onmiddellijk moest opzeggen nu het strijd met goed werkgeverschap zal opleveren als in dat geval het dienstverband nog langer slapend zou worden gehouden. Het gevolg hiervan is dat de werkgever in kwestie dan ook de transitievergoeding moet betalen van circa  50.000 euro bruto. Een bijzondere uitspraak, omdat een rechter een werkgever niet eerder dwong de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

In een geval waarbij een werknemer niet zal terugkeren op de werkvloer, is het wenselijk dat het dienstverband wordt beëindigd. Er is immers sprake van een ‘inhoudsloze arbeidsovereenkomst’ als een werknemer in dienst blijft, maar feitelijk niet in de onderneming werkt en ook geen loon ontvangt. Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht komt het echter steeds vaker voor dat werkgevers er voor kiezen om het dienstverband niet te beëindigen, maar ‘slapend’ houden. Op deze manier voorkomt de werkgever namelijk dat hij een transitie-vergoeding aan die zieke werknemer moet betalen. De werkgever heeft de zieke werknemer al twee jaar loon moeten doorbetalen en het wordt als oneerlijk gekwalificeerd dat hij daarbovenop ook nog eens een transitievergoeding moet betalen.

De wetgever is het echter niet eens met deze stelling. De minister gaf in 2015 al aan dat het niet van ‘fatsoenlijk werkgeverschap’ getuigt als een werkgever een zieke werknemer slechts in dienst houdt om onder zijn verplichting tot het betalen van een transitievergoeding uit te komen. Echter het Gerechtshof Amsterdam oordeelde in 2016 dat het in standhouden van een slapend dienstverband niet van slecht werkgeverschap getuigt.

Wet compensatie transitievergoeding

Deze wet zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 april 2020 in werking treden en regelt onder andere dat de werkgever die een transitievergoeding betaalt bij de beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte, wordt gecompenseerd door het UWV vanuit het Werkloosheidsfonds. De compensatieregeling geldt ook voor reeds betaalde transitievergoedingen (vanaf 2015), mits dat verzoek binnen een bepaalde termijn wordt ingediend. Op deze manier wil de overheid de slapende dienstverbanden tegengaan en worden werkgevers tegemoet gekomen. Het is de vraag of de uitspraak van de rechtbank Den Haag – tot de inwerkingtreding van voornoemde wet – tot nieuwe ontwikkeling leidt. Het is dan ook verstandig u hierover te laten adviseren.

Altijd op de hoogte blijven?