Rentederivaten

Bouwer en officier

Kranten staan nog steeds vol over de afwikkeling van de schadeclaims inzake rentederivaten welke in de periode 2005-2011 door ongeveer 20.000 mkb-ondernemers zijn afgesloten. De schade wordt geschat op 4 miljard euro.

Tabel_WEB-300x274 Wat is een rentederivaat?

Het meest voorkomende rentederivaat is een renteswap. Bij een renteswap betaalt de geldnemrer bij afsluiten geen premie of provisie maar voldoet hij over een aantal jaren gelijk aan de looptijd van de variabele rentende lening een vast percentage aan swaprente aan de bank (geldverstrekker). Daartegenover betaalt de bank periodiek een variabele rente (vaak met Euribor als Referentierente) aan de geldnemer.

De renteswap is dus een ruil van een variabele (onzekere) rente tegen een vaste rente zodat de geldnemer (lees: ondernemer) daar zijn beslissingen  op kan nemen. Sluit de renteswap qua hoofdsom, looptijd en overige voorwaarden precies aan bij een variabele rentende lening dan is er een perfecte hedge en is het variabele rentepercentage van de variabele rentende lening door de renteswap gefixeerd. Het derivaat doet wat het moet doen: renterisico beperken en zekerheid bieden voor de geldnemer.

Rentederivaten in een markt waarin de rente daalt of stijgt

Contract tot einde looptijd uitdienen

Bij een dalende of stijgende rente verandert er voor de geldnemer niets, zolang de bij het rentederivaat behorende financiering niet verandert. Ook niet als door rentedaling na afsluiting van de renteswap de marktrente lager is dan de afgesproken swaprente en er sprake is van een negatieve marktwaarde. Een eventuele tussentijdse positieve of negatieve markwaarde hoeft in het algemeen niet te worden afgerekend. Aan het eind van de looptijd van het derivaat loopt de marktwaarde terug naar nul en zijn er voor de geldnemer geen kosten of opbrengsten meer uit hoofde van het derivaat.

Tussentijdse beëindiging van het contract

Toen de crisis uitbrak en de rente alleen maar daalde, bleek dat bij tussentijdse beëindiging een renteswap helemaal geen vastigheid bood. De geldnemer werd geconfronteerd met boetes en negatieve marktwaarde van de renteswap die de banken op hun klanten gingen verhalen. Daarnaast hadden swaps als gevolg van dalende rente ook een negatieve waarde gekregen. Ze vormen dan een extra schuld op de balans van de ondernemer. Een bedrijf met meer schulden ziet de bank als een risico. Dat risico berekent de bank door in renteopslagen, wat leidt tot hogere kosten voor de

ondernemer.

Marginverplichting

Ook staat in sommige swapcontracten een marginverplichting. Deze verplichting houdt in dat de bank er steeds op toeziet of de klant over voldoende geld beschikt om aan de actuele betalingsverplichting die uit een renteswap zou kunnen voortvloeien, te voldoen. Als de verplichting groter wordt dan de klant kan betalen, moet de klant bijstorten of zekerheden stellen.

Conclusie

Een renteswap is een heel goed middel om een variabele onzekere rente om te zetten in een vaste rente. De geldnemer/ondernemer weet dan exact waar hij komende jaren qua rentekosten aan toe is en kan daar zijn investeringsbeslissingen op nemen. Zorg alleen dat er een perfecte hedge is en let goed op de inhoud van het swapcontract. Laat uw contract daarom beoordelen door een deskundige om zo niet in de ‘val’ te lopen van hetgeen in de jaren 2005-2011 heeft plaatsgevonden.

Bouwer en Officer_logo De auteur, Jack van der Voorn, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000.

Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Lees ook
Eindejaar (tips)

Eindejaar (tips)

Jacqueline Steehouwer Ook dit jaar houden we de traditie in stand om stil te staan bij enkele eindejaartips om goed het nieuwe jaar in te gaan. Met ingang van 2017 is het niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bouwt u nu nog wel pensioen op in uw eigen bv, dan moet voor 1 april 2017 actie worden ondernomen om de aanspraken premievrij...

Kansen

Kansen

Om uw kansen te vergroten, kunt u het beste kijken naar hoe u zich kunt onderscheiden van uw collega’s. Waar bent u goed of zelfs beter in? Welke acties moeten er worden genomen om een eventuele voorsprong te behouden, of beter nog: uit te bouwen? Door Koos Klein Koos Klein Binnen de branche zijn er vele podia waar u zich kunt laten beoordelen. Zijn...

Automatisering

Automatisering

De afgelopen jaren gaan de ontwikkelingen in automatisering hard. De kosten van gegevensopslag en hardware zijn fors gedaald. In kantoorautomatisering zien wij dat terug in het gebruik van bijvoorbeeld e-mail, waarin wereldspelers als Microsoft en Google met cloudoplossingen vrijwel onbeperkte ruimte bieden om al het emailverkeer op te slaan tegen lage...

Bakker/ operator productie omgeving Nijmegen

Bakker/ operator productie omgeving Nijmegen

Wat ga je doen?Als operator productie draag je zorg voor de producten die worden bereidt in deze bakkerij. We zijn per direct op zoek naar een ervaren bakker/ operator...

Leerling BBL Artisanaal

Leerling BBL Artisanaal

Wat ga je doen?Gaat er voor jou niets boven de geur van pasgebakken brood? Voor de artisanale bakkerij zijn wij per direct op zoek naar een leerling BBL. Dagelijks...

Verkoopmedewerker omgeving Groningen

Verkoopmedewerker omgeving Groningen

Wat ga je doen?Heb jij altijd al heerlijke brood- en banketproducten willen verkopen? Dan is dit je kans! Een ambachtelijke bakkerij, met meerdere winkels in de...