Stichting Ambachtelijke Bakkerij onderzocht opvolging Oliebollentest

Een waterdichte testmethode, een gedegen communicatieplan opgezet door de Stichting Ambachtelijke Bakkerij, NBOV en NBC én een nieuwe, landelijke mediapartner. Eigenlijk ligt alles klaar voor een nieuwe oliebollencompetitie, nu het Algemeen Dagblad met zijn jaarlijkse smaaktest is gestopt. Maar: de kosten zijn aanzienlijk en niet door de deelnemers zelf te dragen. Op dit moment bestaat binnen de branche onvoldoende draagvlak voor een vernieuwde opzet van een oliebollenkeuring.

SAB_Oliebollen_2-300x300 © Stichting Ambachtelijke Bakkerij

Een smakeloze spons: zo werd een met zorg en liefde gebakken oliebol weleens genoemd in het jurycommentaar van het Algemeen Dagblad (AD) bij de Nationale Oliebollentest. Ook werd opgemerkt dat sommige oliebollen zouden smaken als een fluorbehandeling bij de tandarts. “Bij nader inzien hadden we het beter anders kunnen formuleren”, gaf hoofdredacteur Hans Nijenhuis afgelopen zomer uiteindelijk toe.

“Scherpe recensies kunnen misschien amusant zijn, maar leedvermaak is geen vermaak.” De vele kritische noten en de negatieve publiciteit rondom de smaaktesten van het AD hebben er uiteindelijk toe geleid dat het dagblad afgelopen zomer bekend maakte te stoppen met de Haringtest, Friettest en Oliebollentest. “Over smaak valt namelijk wel degelijk te twisten”, aldus Hans Nijenhuis. “Te veel wat ons betreft. Wij testen en vergelijken om onze lezers te helpen de beste producten te vinden, niet om middenstanders te kwetsen.”

Kwaliteit sterk gestegen

De Oliebollentest van het Algemeen Dagblad bracht echter niet alleen maar kommer en kwel. Petra Kuiper, manager product- & procesadvies bij het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), benadrukt dat de kwaliteit van de Nederlandse oliebol in de afgelopen jaren onder invloed van de test sterk is gestegen. “Er wordt met aandacht gebakken in Nederland. Door de nadruk die op de kwaliteit van oliebollen is komen te liggen, is een heel positieve spin-off ontstaan. De AD Oliebollentest heeft bakkers en oliebollenkramen heel veel goeds gebracht.”

Niet verwonderlijk dus, dat deze zomer diverse branchepartijen en ondernemers direct in actie kwamen toen het Algemeen Dagblad het bijltje erbij neergooide. Ook de Stichting Ambachtelijke Bakkerij (SAB) sloot zich onmiddellijk bij deze initiatiefnemers aan, om de mogelijkheden voor een alternatieve oliebollentest te onderzoeken. “Wij zien een vernieuwde competitie als een kans om de oliebol, maar ook het vakmanschap van de bakker een nieuw podium te bieden”, aldus Sandra Pluim, coördinator van de stichting. “We streven naar een inhoudelijk kwalitatief goede opzet, die positief wordt ingestoken. Met een nieuwe landelijke communicatiepartner, een nieuwe opzet en veel exposure voor deelnemende ondernemers zodat de oliebol extra media-aandacht krijgt en de ondernemer meer omzet genereert tijdens de decemberperiode.”

SAB_Oliebollen_1-200x300 © Stichting Ambachtelijke Bakkerij

Oordeel van consument

Wekenlang is door de Stichting Ambachtelijke Bakkerij, samen met onder andere NBOV, NBC en leveranciers, gewerkt aan de opzet van een vernieuwde opzet van een oliebollencompetitie. “Uit een online poll en diverse gesprekken kwam naar voren dat bakkers naast een consumentenkeuring waarde hechten aan het oordeel van een vakjury”, aldus Petra Kuiper. “Uiteindelijk heeft NBC een opzet ontwikkeld, waarin er in drie stappen wordt gejureerd. Eerst laten wij consumenten alle te keuren oliebollen proeven. De door hen geselecteerde beste vijftig oliebollen worden vervolgens voorgelegd aan een vakjury met professionele keurmeesters. Zij kiezen daar op hun beurt dertig oliebollen uit, die opnieuw aan zestig consumenten worden voorgelegd. De consument krijgt in een dergelijke opzet dus het eerste en laatste woord, maar het oordeel van de vakjury weegt wel degelijk mee in het eindoordeel. De keuring van een oliebol blijft altijd een momentopname. Maar door deze opzet heeft de winnende oliebol zich driemaal bewezen. Met deze nieuwe opzet zouden we beslist een grote, kwalitatieve verbetering brengen ten opzichte van de AD Oliebollentest.”

Naast een nieuwe testmethode is ook een gedegen communicatieplan ontwikkeld om het maximale uit de nieuwe opzet te kunnen halen. De opzet is door de Stichting Ambachtelijke Bakkerij, NBOV en NBC getoetst bij ondernemers en branchegenoten tijdens een bijeenkomst in Wageningen. “We hebben uitgelegd hoe de opzet zou zijn, hoe het er financieel zou uitzien en welke communicatiekanalen mogelijk en wenselijk zijn”, aldus Pluim. “Daarna hebben we een goede discussie gehad over de inhoud van de competitie en de uitrol ervan. Alle aspecten zijn aan bod gekomen.”

Prijskaartje

Na rijp beraad hebben de verschillende branchepartijen echter toch moeten besluiten geen vernieuwde oliebollentest in het leven te roepen. “Heel erg jammer”, vindt Sandra Pluim. “We hebben een mooi PR-plan ontwikkeld om veel publicitaire aandacht te krijgen. Er zijn gesprekken gevoerd met landelijke en regionale media, branchepartijen, keuringsinstituten, mogelijke sponsoren, leveranciers en noem maar op. Er ligt een compleet plan, inhoudelijk waterdicht en communicatief sterk met een groot bereik. Dit brengt echter wel een kostenplaatje met zich mee. Omdat de kosten niet door de deelnemers alleen zijn op te brengen, zijn er aanvullende financiën nodig. Hieraan willen te weinig partijen bijdragen, waardoor het draagvlak te klein en daarmee het financiële risico te groot is.” Ook Kuiper erkent dat er een prijskaartje aan een alternatieve oliebollenkeuring hangt. “Als er niet voldoende geld beschikbaar is, moeten we het niet doen. We doen het goed óf we doen het niet.”

Hoewel de AD Oliebollentest niet meer bestaat en een nieuwe competitie vooralsnog dus achterwege blijft, zijn er gelukkig nog veel andere initiatieven om je oliebollen te laten keuren. “Denk aan de oliebollenkeuringen van het Echte Bakkersgilde of aan de vakwedstrijden in Drachten. Ook zijn er veel lokale initiatieven”, tipt Pluim. “De oliebol blijft een prachtig product, waaraan bakkers veel tijd en aandacht besteden en waarmee veel omzet valt te behalen!”

Stichting-Ambachtelijke-Bakkerij-300x43 Heeft u vragen of opmerkingen rondom de oliebollenkeuring? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw oliebol in de spotlight te zetten? Neem dan contact met ons op via info@ambachtelijkebakkerij.nu. Volg ons ook op Twitter en Facebook onder ‘bakkerijambacht’ of kijk op www.ambachtelijkebakkerij.nu.

Altijd op de hoogte blijven?