Foto: Unsplash

Corona heeft veel veranderd: de anderhalvemetersamenleving is ingevoerd en iedereen werkt zoveel mogelijk thuis. Op de werkvloer geldt dat je bij klachten thuisblijft en je gezinsleden ook. Hierover komen vanuit de praktijk veel (juridische) vragen. Kunnen werknemers zich ziekmelden of moeten ze onbetaalde verlofuren opnemen? Wie betaalt de loonkosten wanneer er verplichte quarantaine volgt?

In eerste instantie is het altijd raadzaam als werknemer en werkgever om dit soort vragen met elkaar bespreken en zo tot eventuele oplossingen te komen. Dat lukt helaas niet altijd en dan komt men bij de rechtbank terecht. Zoals in deze recente uitspraak uit maart.

Een werknemer is al jaren in dienst bij een bedrijf. Hij heeft een chronisch zieke vrouw thuis die niet voor hun zoontje kan zorgen waardoor dit kind naar de opvang moet. Begin maart wordt de zoon ziek en mag niet meer naar de kinderopvang. In dezelfde week krijgt de echtgenote van de werknemer corona-gerelateerde klachten. Het gezin gaat op advies van de huisarts in zelfquarantaine. De werknemer krijgt ook klachten, maar heeft dit niet (direct) met zijn werkgever besproken. Deze verwacht de werknemer daarom gewoon weer op werk, waarna de partijen in gesprek zijn gegaan. Het standpunt van de werknemer was dat hij thuisbleef wegens ziekte, maar de werkgever vond dat hij thuisbleef voor een oppasprobleem en dat hiervoor onbetaald verlof moest opnemen. Partijen komen dus recht tegenover elkaar te staan.

Na een poosje geen contact te hebben gehad met de werkgever, ontving de werknemer een maand later
plotseling een brief met een officiële waarschuwing. De werknemer wil zich opnieuw ziekmelden, maar dit weigert de werkgever en het loon wordt gestopt wegens ongeoorloofde afwezigheid. Als klap op de vuurpijl wordt aan de man eind april ontslag op staande voet verleend.De werknemer is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Hij verzoekt de rechter het ontslag op staande voet te vernietigen en de werkgever te veroordelen tot doorbetaling van het loon. De werkgever doet een verzoek om ontbinding van het arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

De rechter is van oordeel dat partijen het beide anders hadden kunnen en moeten aanpakken. Werknemer had beter moeten communiceren over zijn zieke vrouw en kind en werkgever had werknemer niet zo hard moeten aanpakken. Hierdoor zijn zij op een punt beland waarin zij samen niet verder willen en kunnen. De rechtbank is van mening dat het ontslag op staande voet niet terecht is gegeven. Wel ontbindt de rechtbank de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een transitievergoeding omdat het niet meer haalbaar is dat de werknemer terugkomt op de werkvloer. Voor een billijke vergoeding ziet de rechter geen ruimte: het gedrag van de werkgever was daarvoor niet ernstig genoeg.

Voornoemde uitspraak toont aan hoe belangrijk goed communiceren met uw personeel is. Laat u daarom vooraf goed juridisch adviseren.

Dit artikel verscheen eerder op: Vismagazine

Altijd op de hoogte blijven?