NBOV: spil in bakkerijbranche in turbulente tijden

7 april 2022 Manon Kleijn, NBOV

De NBOV is als klassieke ondernemersorganisatie opgericht om de gezamenlijke belangen van de ambachtelijke bakkerijbranche te behartigen. De organisatie is inmiddels meer dan dat: ze helpt ondernemers en de branche op vele vlakken en is de ‘linking pin’ tussen ondernemers en overheid. NBOV-directeur Marie-Hélène Zengerink en voorzitter Arend Kisteman spreken over de veranderingen binnen de organisatie en de continue drive om te blijven innoveren naar de ondernemersorganisatie van de toekomst.

Het werk van een brancheorganisatie is niet altijd meteen zichtbaar, begint Marie-Hélène Zengerink het gesprek. “Veel van wat we doen, zien ondernemers niet direct terug als winst. We hebben intensief contact met MKB-Nederland, sluiten ons aan bij lobby’s of starten deze zelf. We werken samen met andere brancheverenigingen om het beste voor onze leden te bereiken. De lobby om de opslag duurzame energie (ODE) aan te passen voor de kleine grootverbruiker, bijvoorbeeld. Dat zijn lange processen waarbij de voortgang soms lastig te zien is. Als het lukt, zoals bij de ODE, merken ondernemers dat uiteindelijk wél.” Arend Kisteman: “In je eigen bedrijf verzin je vandaag iets en voer je het morgen uit. Wil je in of voor een branche iets veranderen, dan duren sommige trajecten wel meer dan een jaar, of gaat het in stapjes richting het grote doel. We krijgen daar weleens commentaar op, maar dat is goed: dan kun je het uitleggen, of je wordt erop gewezen dat je iets over het hoofd ziet. Daar leren we weer van.”

De afgelopen jaren maakte de NBOV een flinke ontwikkeling door. “Ik werd in 2020 NBOV-voorzitter,” vertelt Kisteman. “Toen had de NBOV zich inmiddels ontwikkeld tot een ondernemende, transparante en proactieve organisatie.” Marie-Hélène Zengerink: “Voorheen waren we echter een secretariaat en vooral een juridisch loket. We stonden vaak voor leden bij de rechter, terwijl een ondernemersorganisatie juist van tevoren moet informeren en adviseren, zodat ondernemers problemen kunnen voorkomen. Nu procederen we alleen als het echt niet anders kan.”

Duizelen

Niet alleen de brancheorganisatie is veranderd, maar ook de bakkersbranche is aan verandering toe, constateren Zengerink en Kisteman. “Het duizelt je van de verenigingen en stichtingen. Voor werkgevers, medewerkers en onderwijs is niet altijd duidelijk wie nu wat doet. Dat kan allemaal een stuk efficiënter en beter, maar dat heeft tijd nodig”, aldus Kisteman.

NBOV Arend Kisteman

Zengerink stelt vast dat de bakkerijbranche op een aantal punten achterloopt bij vergelijkbare branches. “Dat komt onder andere doordat de productschappen tot 2015 een aantal taken uitvoerden die gewoonlijk bij brancheorganisaties liggen. Een brancheorganisatie heeft een neutrale rol en is voor haar achterban het communicatiekanaal van en naar de overheid. Daarnaast heeft de NBOV als cao-partner ‘van nature’ taken waardoor we ondernemers, overheden en andere organisaties met elkaar kunnen verbinden.”

Belangrijke stappen naar efficiency

In het verlengde daarvan is de NBOV de discussie gestart over de efficiency van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en het georganiseerd overleg. De organisatie van activiteiten in de branche, en de uitvoering hiervan door het Sociaal Fonds, moeten helder en transparant zijn. Zengerink weet uit ervaring dat dit kan. “Cao-partners moeten de agenda en de begroting van het fonds bepalen op basis van een duidelijke missie, visie en strategie,” zegt ze. “In 2019 is afgesproken dat we ons richten op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in de branche: instroom, opleiding en ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid. Daarnaast sluiten de cao-partijen natuurlijk de cao, en regelen zij het pensioen voor de medewerkers. Dat is uitbesteed aan het Bakkers Pensioenfonds, maar is wel de verantwoordelijkheid van de cao-partijen.”

Met het communicatieplatform Bakbekwaam en de oprichting van de stichting Bakkracht hebben de cao-partners afgelopen tijd belangrijke stappen gezet. “De volgende stap is samenvoegen van het georganiseerd overleg en het Sociaal Fonds. Zo komen inhoud en financiering bij elkaar en kunnen de sociale partners sturen op de afgesproken doelstellingen.”

Innoveren naar de toekomst

De NBOV is zelf sneller en duidelijker gaan communiceren, en maakt het NBOV-lidmaatschap waardevoller. “In de communicatie naar ondernemers ligt de nadruk op snelheid en volledigheid, zoals tijdens de coronacrisis”, zegt Kisteman. “Verder verandert de structuur van de NBOV: input van de leden wordt essentieel. Bovendien introduceren we steeds meer ledenvoordelen en slimme tools.”

Ook in de branche kan de communicatie duidelijker, transparanter en sneller, denkt Zengerink. “De NBOV zet daar intensief op in. Het moet voor iedereen helder zijn wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat is van cruciaal belang om te innoveren naar een toekomstgerichte branche.”

Op de website bakbekwaam.nl komen alle activiteiten rondom opleiden, ontwikkelen, vitaliteit en gezondheid samen. Bakbekwaam valt onder verantwoordelijkheid van het Sociaal Fonds en vervangt 13 aparte websites. Nu kun je als leidinggevende of als medewerker in de bakkerijbranche op bakbekwaam.nl terecht voor de juiste informatie.

De stichting Bakkracht coördineert alles op gebied van instroom, opleiden en ontwikkelen.

Beide initiatieven zijn net van start gegaan, en de eerste succesvolle resultaten zijn zichtbaar.

Altijd op de hoogte blijven?