Minder zout in brood; kan dat?

11 oktober 2022 NBC

In de bakkerijsector is al een aardig resultaat geboekt op het gebied van zoutreductie. Maar kan het met nog minder zout? 

In Nederland nemen we nog altijd te veel zout tot ons: gemiddeld 7,3 gram per dag, terwijl maximaal 6 gram wordt aanbevolen. Zoutverlaging in levensmiddelen is in het kader van volksgezondheid belangrijk. Zo ook in brood.
Als sector hebben we daar al de nodige inspanning geleverd: stapsgewijs is het zoutgehalte van brood met 25% teruggebracht en de wettelijke norm is naar beneden bijgesteld. Op dit moment bevatten diverse broden zelfs minder zout dan het wettelijk maximum. En omdat die zoutverlaging stapsgewijs is gerealiseerd, ervaren
consumenten geen verschil in smaak.

Zijn we er dan?

De bakkerijsector heeft haar werk gedaan, kun je denken. Enerzijds klopt dat, anderzijds is brood nog altijd een van de grootste zoutleveranciers naast vlees en kaas. Het is nu eenmaal een belangrijk basisvoedingsmiddel, waar we circa vier tot zes sneetjes per dag van eten.

Te veel zout – en dan vooral het natriumdeeltje in zout - zorgt voor een verhoogde bloeddruk, wat op zijn beurt de kans verhoogt op hart- en vaatziekten. Minder zout eten is goed voor de volksgezondheid. Vandaar dat de overheid onder andere via de Nationale Aanpak Productverbetering aandringt op productverbetering. Ook consumenten-
organisaties zijn er scherp op. Dat blijkt ook uit de recent verschenen Consumentengids,
waarin de Consumentenbond in zijn testoordeel over meergranenbrood de hoeveelheid zout zwaar meeweegt.

Bron van jodium

Zout zomaar weglaten uit de broodreceptuur kan niet. Het speelt immers een rol in de broodbereiding. Daarnaast moeten we niet vergeten dat brood, door gebruik van bakkerszout, de belangrijkste bron van jodium is in het Nederlandse voedingspatroon: maar liefst 48% van de jodium die we nodig hebben, halen we uit brood. Jodium is belangrijk voor de productie van schildklierhormonen, die weer nodig zijn voor een goede groei, de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de stofwisseling. Minder bakkerszout in brood zorgt enerzijds voor minder natrium, wat gunstig is, maar geeft tegelijkertijd een verlaging van de jodiuminname.
Binnen de sector wordt nu een plan voorbereid om een verbeterd bakkerszout te ontwikkelen.

Bakkerszout 2.0

Het verbeterd bakkerszout heeft een gezondere samenstelling, met in elk geval veel minder natrium. Dat is het doel van het project-initiatief Bakkerszout 2.0.
Uiteraard wel met drie belangrijke voorwaarden: géén nadelige invloed op de smaak, géén nadelige gevolgen voor het bereidings- en bakproces en géén onredelijke impact op de grondstofkostprijs. Het zou mooi zijn als dit project voet aan de grond krijgt, zowel voor het imago van de bakkerijsector als voor de positie van brood als gezond product. 

Linda van Zonsbeek
Kennisspecialist Voeding & Gezondheid

Het NBC is er om de bakkerijsector verder te helpen, o.a. door onze ervaring samen te brengen in collectieve projecten, waar iedereen in de sector baat bij heeft. Bakkerszout 2.0 is een van die projecten, net als de broodcampagne.
Hebt u een vraag over het project Bakkerszout 2.0, neem dan contact met ons op via kennis@nbc.nl.

Altijd op de hoogte blijven?