Manifest voor de Nederlandse Bakkerijketen Samenwerking: vijf vragen

Bakkersmateriaal_foto Oscar van der Wijk

Op donderdag 11 februari zetten vijf partijen uit de Nederlandse bakkerijsector hun handtekening onder een nieuw document: het Manifest voor de Nederlandse Bakkerijketen Samenwerking. Het is het concrete resultaat van een jarenlange aanloop naar meer samenwerking binnen de branche. Maar hoe concreet wordt de output?

Tekst: Linda van 't Land | Foto: Oscar van der Wijk

Al in 2016 vond er binnen de bakkerijsector een aantal rondetafelgesprekken plaats op uitnodiging van Bakkers in bedrijf. Prominenten uit de branche schoven met elkaar aan tafel op zoek naar manieren om meer en beter samen te werken. “Er is veel dat ons scheidt, maar ook heel veel dat ons bindt”, vat Hanno Spanninga de behoefte van destijds samen. Hij was tijdens deze gesprekken dikwijls dagvoorzitter en het onderwerp heeft hem nooit losgelaten. “Ik verdien mijn brood in de bakkerijsector, dus ik vind dat ik daar ook iets voor terug moet doen”, verklaart hij zijn betrokkenheid.

Hoewel uit de rondetafelgesprekken naar voren kwam dat meer samenwerking tussen de partijen zeker gewenst is en er uiteindelijk ook al een concreet speerpunt werd benoemd (‘het imago van de sector’), kwam er nog niet veel concreets tot stand. Ook de plannen van enkele jaren terug om een zogeheten Sectorhuis op te richten, stierven een stille dood. Nu ligt er toch dat manifest, dat door een toenemend aantal partijen uit de branche wordt ondertekend. Vijf vragen hierover worden beantwoord door Hanno Spanninga, woordvoerder en voorzitter van de stuurgroep achter het manifest.

Waarom is het na al die jaren nu wel gelukt om een verdergaande samenwerking op te starten?

“Aan de basis van dit manifest ligt het feit dat elke serieuze partij in de bakkerijbranche is doordrongen van het belang van samenwerking om de branche als geheel sterker te maken en de continuïteit van de sector te waarborgen. In de markt onderscheiden wij ons van elkaar, maar achter de schermen is er zoveel dat ons bindt. Denk aan het imago van de gehele sector of allerhande wet- en regelgeving. Wij willen door middel van dit manifest een beweging in gang zetten, waardoor de verschillende partijen zo efficiënt mogelijk gaan samenwerken.”

Welk concreet doel hebben jullie hiermee voor ogen?

“Na veel overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat het imago van de sector het allerbelangrijkste thema is om ons nu gezamenlijk mee bezig te houden. Alle partijen in de branche zijn gebaat bij goede, gekwalificeerde vakmensen. Daarom moeten we via het onderwijs een optimale instroom zien te bereiken en een reëel beeld schetsen van wat de opleiding en het bakkersvak inhouden. Veel jongeren zijn gecharmeerd van het vak door populaire televisieprogramma’s, maar raken gaandeweg de opleiding teleurgesteld. Dat is heel jammer voor de student in kwestie, maar het is ook zonde van de tijd en het geld die met deze opleidingsplek zijn gemoeid. Daarnaast willen we dat bestaande werknemers zich zo goed mogelijk ontwikkelen en we willen ons bovendien maximaal inspannen om al deze mensen voor de sector te behouden.

We hebben uitgesproken ideeën over wat er in de sector zou moeten gebeuren, maar moeten nu eerst gezamenlijk plannen ontwikkelen. Wel kan ik alvast een voorbeeld noemen van een typische activiteit die wij van harte toejuichen en ook gezamenlijk zouden willen oppakken. Het NBC ontwikkelt op dit moment een structuurrapport, waarvan de resultaten hopelijk aan het einde van dit jaar beschikbaar komen. Dergelijke cijfers zijn van groot belang om concrete plannen te kunnen maken. Hoe ontwikkelt de sector zich? Hoe steekt de markt in elkaar? Dat moeten we met cijfers kunnen staven én periodiek blijven uitvoeren, zodat we met objectieve feiten aan de slag kunnen.”

Hoe gaan jullie je werkzaamheden organiseren?

“Als we ons in dit stadium gaan bezighouden met de vraag waar het secretariaat moet worden gevoerd, of we een fysieke locatie nodig hebben en waar precies de geldstromen vandaan moeten komen, richten we onze tijd en energie op de verkeerde onderwerpen. Wij willen nu eerst aan de slag en het oog op de bal houden: namelijk het verbeteren van het imago van onze sector. Alle aangesloten partijen voelen de morele verplichting om deze handschoen op te pakken. We willen ons in deze fase niet laten afleiden door secundaire randvoorwaarden, maar op pragmatische wijze aan een sterk fundament bouwen.

Mogelijk buigen we in de toekomst onze samenwerkingsvorm om richting een federatie. Binnen een nationale bakkerijfederatie kunnen we ­ketensamenwerking kaderen, maar blijven alle partijen zelfstandig opereren. Alle partners behouden dan hun eigen identiteit en signatuur. De structuur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), de koepelorganisatie en belangenbehartiger voor bedrijven en branches in de Nederlandse levensmiddelenindustrie, kan hierbij als voorbeeld dienen. We willen dit zorgvuldig onderzoeken en bekijken momenteel de mogelijkheden.”

Op welke manier worden de activiteiten nu ontplooid?

“We hebben de branche in vijf kolommen ingedeeld, te weten: Cao-werkgevers, Leveranciers, Groothandel, Commerciële samenwerkers en Overige branchepartijen. Elk van deze kolommen levert maximaal twee mensen aan voor een stuurgroep, die het initiatief neemt om samen te komen en plannen te maken. Sjoerd Jellema, Hilco Wagenaar en ik zijn kwartiermakers van de stuurgroep. Wij houden een vinger aan de pols en plannen bijeenkomsten. Naast de stuurgroep richten we werkgroepen in, die met de plannen vanuit de stuurgroep concreet en actief aan de slag gaan. Wij werven overigens niet actief, maar iedere partij of ondernemer die het belang van meer samenwerking in de sector ondersteunt, is welkom om het manifest te ondertekenen. Weet wel: je ergens aan verbinden, brengt verplichtingen met zich mee. Als je het manifest ondertekent, wordt er vroeg of laat een beroep op je gedaan.”

Wat heeft een hardwerkende bakker in Nederland aan dit manifest?

“Goede vraag. Ik kan me heel goed voorstellen dat je je als bakker afvraagt wat al die ‘talking heads’ voor jou en je bedrijf gaan betekenen. Maar we vinden allemaal dat het imago van de branche beter kan en moet. Dan kun je achteroverleunen en wachten tot dat gebeurt. Of je komt in actie. Het opstellen van dit manifest en het laten ondertekenen daarvan door een toenemend aantal partijen lijkt ons de beste manier om in actie te komen. Wij nemen het initiatief, steken er tijd, geld en energie in en voelen een intrinsieke motivatie om de sector sterker en beter te maken. Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. De ondertekenaars van dit manifest kunnen het voor zichzelf niet langer verantwoorden om niets te doen. Wij willen het daarom anders doen, zodat we samen betere resultaten kunnen behalen. En mocht het even duren voordat je als bakker concrete resultaten ziet, bedenk dan dat het is als met deeg: een goed brood bakken kost tijd. Maar het resultaat mag er zijn!”

Wie staan al achter het manifest?

Het Manifest voor de Nederlandse Bakkerij Keten Samenwerking is op 11 februari 2021 ondertekend door initiatiefnemers NVB, NBOV, Nebafa, het Genootschap voor de Bakkerij en Beko Coöperatie. Inmiddels hebben daarnaast Bakeplus, Stichting Echte Bakkersgilde, het Patisserie College en Top Bakkers hun handtekening onder het manifest gezet. Ook Vereniging de Meesters heeft aangegeven te willen meedenken.

Anderen die het manifest mede willen ondertekenen, zijn van harte welkom. Neem daarvoor contact op met Hanno Spanninga, voorzitter van de stuurgroep, via hanno@foodresult.com.

Lees ook
Zoektocht naar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2023 geopend

Zoektocht naar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2023 geopend

Stichting het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje gaat voor de 26e keer op zoek naar Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje. Voor deze wedstrijd kunnen bakkers, slagers, leerlingen, studenten, thuisbakkers zich aanmelden.

Bakkers in de media – week 42

Bakkers in de media – week 42

De hoge energiekosten voor bakkers domineerden ook deze week de media. Faillissementen en kritiek op het steunpakket waar de overheid aan werkt. Wat lazen we de afgelopen week over de branche? Een greep uit de media.

Winnaars Beko Speculaaskeuringen 2022

Winnaars Beko Speculaaskeuringen 2022

De beste speculaasbakkers van Nederland zijn bekend. Volgens de Beko Speculaaskeuringen 2022 bakt Bakkerij Proef uit Barchem de beste speculaasjes zonder amandelen, Bakkerij Sieben uit Schoonebeek maakt de beste beste speculaasjes met amandelen en Bakker van Esch uit Zevenhuizen het beste gevulde speculaas.