Let op de berekening van heffingen

Water_pxhere

U betaalt misschien te veel waterschapsbelasting, omdat sommige waterschappen ervan uitgaan dat bakkerijen al het gebruikte water lozen, terwijl een deel daarvan natuurlijk in de producten terechtkomt. Hoe zit dat?

De NBOV krijgt steeds vaker vragen van bakkers over de hoogte van de waterschapsbelasting: de heffing voor het gebruik van water en de lozing van vervuild water. “Deze belasting bestaat uit de watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing”, vertelt Wiepkje Colijn, beleidsadviseur bij de NBOV. “Verontreinigingsheffing betaalt u alleen als u rechtstreeks op het oppervlaktewater loost. De watersysteemheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde; de zuiveringsheffing wordt geheven aan de hand van uw watergebruik en hoe vuil het afgevoerde water is. Soms gaat er iets mis bij de berekening van het watergebruik, of wordt een te hoge WOZ-waarde gehanteerd. De aanslag kan daardoor te hoog uitvallen.”

Watersysteemheffing

De watersysteemheffing berekent het waterschap op basis van de WOZ-waarde van de gebouwen en de economische waarde van de onbebouwde grond. “De WOZ-waarde staat in de WOZ-beschikking van de gemeente. Deze waarde is in 2018 over het algemeen gestegen en beïnvloedt de hoogte van de watersysteemheffing. Is de WOZ-waarde volgens u niet correct, dan maakt u bezwaar bij de gemeente.”

Zuiveringsheffing

Met de zuiveringsheffing dekt het waterschap de zuiveringskosten van afvalwater. Uw voorlopige aanslag vermeldt de zuiveringsheffing in vervuilingseenheden, afhankelijk van uw watergebruik en hoe vuil het afgevoerde water is. “Soms klopt deze berekening niet, omdat het waterschap denkt dat het watergebruik van bakkerijen gelijk is aan de hoeveelheid geloosd water, terwijl een groot deel van het water gebruikt wordt om producten te maken.”

Daadwerkelijk watergebruik

Hoe berekent u hoeveel water u echt loost? Wiepkje Colijn: “In het kort: ga voor al uw recepturen na hoeveel liter water u per receptuur gebruikt. Dat vermenigvuldigt u met het aantal keren dat u deze receptuur per jaar maakt. Het water dat u gebruikt voor producten, mag u van het watergebruik aftrekken, want dit water loost u niet. Dit daadwerkelijke watergebruik vult u in bij de aangifte. Om dit watergebruik eenvoudig te berekenen, kunnen NBOV-leden op de NBOV-website (onder Energie en water) een rekentool downloaden.”

Bezwaar maken

Is de zuiveringsheffing in de voorlopige aanslag hoger dan in 2018, dan kunt u bezwaar maken bij het waterschap. Geef daarbij aan dat een groot deel van het water is gebruikt als ingrediënt voor bakkerijproducten. “Als u voor het daadwerkelijke watergebruik wilt worden aangeslagen, moet u wel eerst nagaan of het waterschap daaraan voorwaarden stelt”, besluit Wiepkje Colijn. “Soms is bijvoorbeeld een watermeter bij de afvoer verplicht, of moet een minimaal percentage water voor de productie van levensmiddelen gebruikt worden. In die gevallen kunt u deze berekening niet gebruiken om bezwaar te maken.”

Dossiers
Lees ook
De kracht van beeld - ‘Gebruik geen tl-licht’

De kracht van beeld - ‘Gebruik geen tl-licht’

Door de populariteit van sociale media is iedere ondernemer één klik verwijderd van zijn doelgroep. Drie versondernemers, een foodblogger en een culinair fotograaf vertellen hoe je met de juiste beelden de aandacht grijpt van de vluchtige consument.

Tekort aan medewerkers vereist structurele aanpak

Tekort aan medewerkers vereist structurele aanpak

De Nederlandse economie draait goed. Positief nieuws, maar veel werkgevers hebben daardoor te maken met een personeelstekort. Zo ook in de bakkerijsector. Marie-Hélène Zengerink, directeur van de NBOV, licht toe hoe de branche dit probleem wil oplossen.

De tijd verstrijken voor een goede staaf

De tijd verstrijken voor een goede staaf

Met de feestdagen voor de deur stijgt de vraag naar banket- en amandelstaven. Ik zou aan een keurmeester willen vragen wat maakt een goede banketstaaf en wat ziet hij niet altijd goed gaan?

Brood bakker Ambachtelijk met een vleugje banket omgeving Lelystad

Brood bakker Ambachtelijk met een vleugje banket omgeving Lelystad

Wat ga je doen?Doordat ze werken met een klein team in de bakkerij zijn ze op zoek naar iemand die zowel uit de voeten kan in de broodbakkerij als in de banketbakkerij....

Broodbakker / productiemedewerker omgeving Utrecht

Broodbakker / productiemedewerker omgeving Utrecht

In deze fulltime functie (38 werkuren) zal je werken in wisselende diensten. De werktijden zijn overdag van 10:00 – 18:00 uur en in de nachtdienst start je...

Meewerkend voorman inpak 2 ploegen te Nijverdal

Meewerkend voorman inpak 2 ploegen te Nijverdal

In deze fulltime aansturende functie zal je zorg dragen voor het inpakproces binnen de bakkerij. Samen met de dagelijkse leiding zorg je voor het juist instrueren...