Bij niet-voorverpakte producten moet u allergeneninformatie aan uw klanten geven; bij voorverpakte producten gelden er eisen voor wat u op het etiket moet zetten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) let er dit jaar extra op bij de inspecties. Reden genoeg om na te gaan hoe het ook alweer zit.

Informatie geven over allergenen is een onderdeel van de wetgeving over etiketteren: u bent als bakker dus verplicht om informatie over allergenen aan klanten te geven. Maar wat zijn allergenen precies? Wiepkje Colijn, beleidsadviseur Voedselveiligheid bij de NBOV: “Allergene stoffen kunnen bij sommige mensen een voedselovergevoeligheid veroorzaken. Dat kan een allergische of een niet-allergische reactie zijn, en soms is die levensbedreigend. Daarom heeft de Europese overheid bepaald dat u over 14 allergenen verplicht informatie aan uw klant moet geven.”

Correcte informatie

U wilt uw klanten natuurlijk correct informeren over de allergenen in uw producten. Daarvoor moet u allereerst precies nagaan wat er in uw producten zit. “Dat doet u aan de hand van de receptuur en de specificatie van de ingrediënten. Vervolgens moet u deze informatie op de juiste manier beschikbaar maken voor klanten. Zorg daarnaast dat uw medewerkers vragen over allergenen kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld door ze de E-learning Allergenen te laten volgen. Ook moet u klanten laten weten dat zij vragen over allergenen kunnen stellen en dat u daarover graag informatie geeft. Dat kan bijvoorbeeld met een bordje op de toonbank,” licht Wiepkje Colijn toe.

Inspecties

De NVWA heeft de allergeneninformatieverstrekking inmiddels opgenomen op de inspectielijst van een regulier inspectie­bezoek. De inspecteur stelt daarbij vragen over de manier waarop u informatie over allergenen geeft. “In 2021 is dit bovendien een van de speerpunten bij de inspecties. Inspecteurs besteden er dit jaar dus extra aandacht aan. Zorg daarom dat u vragen hierover kunt beantwoorden.”

Meer informatie?

NBOV-leden vinden op nbov.nl een vernieuwd toonbankbordje voor allergenen­informatie, de factsheet ‘Informatie geven over allergenen’ en praktische documenten, zoals invulschema’s voor de allergenen per product of grondstof.

Trainen met allergenen

Op de website trainingallergenen.nl kunnen u en uw medewerkers binnenkort de vernieuwde E-learning Allergenen volgen. Deze e-learning is beter leesbaar gemaakt, in eenvoudige taal, zodat informatie geven over allergenen makkelijker wordt. Oefenen met de stof kan door online meerkeuzevragen te beantwoorden. De e-learning en oefenen met de stof is gratis. Deelnemers kunnen eventueel een examen afleggen. Dit kost € 10 exclusief btw (€ 12,10 inclusief btw). Voor dit bedrag kan zo nodig één herexamen gedaan worden.

Altijd op de hoogte blijven?