Houd de wind in de zeilen

15 maart 2021 Bouwer & Officier

‘Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting.’ Een quote van de Duitse acteur Martin Held, die wel heel toepasselijk is voor de situatie waarin de wereld zich bevindt.

Na een aantal weken alle hens aan dek en nergens aan toekomen breekt de tijd aan dat er weer ruimte is om te werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Wat zal het komend jaar brengen en waar wil je naartoe?

Regeren is vooruitzien

Juist nu alles zo’n beetje anders gaat dan we gewend zijn en we de bekende lijn niet zomaar kunnen doortrekken, zijn die vragen niet zo makkelijk meer te beantwoorden. Er zijn immers nogal wat onzekerheden:

  • hoelang duurt de lockdown nog, en komen er nog zwaardere maatregelen?
  • hoelang duurt het om iedereen van de langverwachte vaccinatie te voorzien?
  • is vaccinatie wel het ei van Columbus, zoals men nu denkt, en zijn er genoeg
    doses beschikbaar?
  • hoe zien de belastingtarieven eruit die het land er straks weer een beetje bovenop moeten helpen?

Allemaal vragen waar je geen antwoord op krijgt, maar die de komende tijd wel (mede) van invloed zullen zijn op de bedrijfsvoering. Hoe bereid je je daar nu het best op voor? Het antwoord is misschien wel simpeler dan je denkt: met prognoses.

Door de gevolgen van verschillende scenario’s door te rekenen, zie je het effect ervan op resultaat en liquiditeit. Je kunt daardoor bijvoorbeeld beter inschatten of je in aanmerking komt voor coronasteunmaatregelen, en indien nodig kun je sneller anticiperen. Liever dat dan achteraf ontdekken dat je toch NOW had kunnen aanvragen, zoals ik laatst van een bakker-ondernemer hoorde, maar voor wie het nu te laat was. Of dat je toch beter had kunnen investeren in nieuwe initiatieven om erger te voorkomen.

Middellange termijn

Het is belangrijk om niet alleen naar het nieuwe jaar te kijken, maar ook naar de wat langere termijn, zeg de komende vijf jaar. Welke investeringen zijn er nodig? Heb je verhuis­plannen? Bereik je de pensioengerechtigde leeftijd of wil je eerder stoppen met werken?  Of denk je juist aan gezinsuitbreiding?
Wat betekent dat dan voor je financiën? Hoeveel geld is daarvoor nodig en hoe bereid je je daar optimaal op voor?

Overlijden

Ook zulke overwegingen kun je met een goede financiële planning inzichtelijk maken. Zo sprak ik deze week met een ondernemer over de gevolgen van een overlijden. Wat betekent dat voor de afrekening inkomstenbelasting over de (stille) reserves van de onderneming? En voor de erfbelasting?

Wist je dat de (gezamenlijke) belasting­druk in dat geval kan oplopen tot ruim 40 procent? Dat kan voor de erfgenamen een behoorlijke aanslag zijn op de liquiditeit. Ook hier is regeren vooruitzien en valt er best wat belasting te besparen.

Die toekomstige claim mag een gegeven zijn, maar wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt toch echt in de verkeerde richting. En om in de context te blijven: je moet weliswaar zeilen met de wind van vandaag, maar tegelijkertijd anticiperen op de wind van morgen!

Bouwer en Officier

De auteur, Jacqueline Steehouwer, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000. Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Altijd op de hoogte blijven?