Hoe help ik mijn medewerkers door de hitte?

7 juli 2021 Nederlands Bakkerij Centrum

Bij zomerse temperaturen kan het in de bakkerij erg warm worden. Enerzijds zijn uw medewerkers gewend om bij hoge temperaturen fysiek zwaar werk te doen. Het hoort bij het vak, wordt snel gedacht. Maar wanneer is het echt té warm in de bakkerij om te werken? En wat doet u ertegen?

Robert Swensson, teamleider van projectbureau ‘Veilig en Gezond in het Bakkersbedrijf’ bij het NBC, noemt een paar eenvoudige maatregelen. “Bij werken in de warmte heb je te maken met gezondheidsrisico’s voor werknemers. Het kan zijn dat mensen flauwvallen, kramp krijgen, uitdrogen of in het ergste geval een hitteberoerte krijgen. Maar onderschat ook niet de negatieve gevolgen van verminderde concentratie, die de kans op ongelukken vergroot. Je werkt tenslotte wel met gevaarlijke machines”, benadrukt Robert Swensson. “Let vooral op collega’s die extra risico lopen bij hitte, zoals zwangeren en mensen met hart- of longproblemen of een slechte conditie. Zorg goed voor uw mensen en deel regelmatig water uit, las extra rustmomenten in of wissel werkzaamheden vaker af.”

Te warm?

Wanneer is het echt té warm? In de arbocatalogus voor industriële bakkerijen is de grenswaarde gesteld op 40 graden Celsius. Ook voor ambachtelijke bakkerijen is dit een goed uitgangspunt. En hoe houdt u de temperatuur beheersbaar? Zorg in de basis dat er geen zonnewarmte het bedrijf binnenkomt. Bevindt de warmtebron zich in uw bedrijf, zorg dan dat de warmte zo snel mogelijk wordt afgezogen, bijvoorbeeld via een afzuiginstallatie bij de oven. Enkele andere relatief eenvoudige maatregelen:

  • warmtewerend folie op (dak)ramen;
  • koeling van het dak met watersproeiers;
  • apparatuur en verlichting waar mogelijk uitschakelen.

Meer suggesties en (constructieve) maatregelen tegen hitte vindt u op: www.nbc.nl/nieuws/gezond-werken-bij-hitte.

Logo NBC en Bureau Veilig en gezond

Werk veilig en gezond tot aan uw pensioen. Dat is waar ‘Veilig en Gezond in het bakkersbedrijf’ voor staat. Op www.veiligengezond.nl leest u onder meer over grondstoffenallergie (Blij met Stofvrij), veilig werken (veiligheidsbewustzijn, ATEX), gezond werken (lichamelijk zwaar werk, psychische klachten) en de vitaliteitsregeling. Per 1 juli heb ik het stokje overgenomen van Tineke Rens. Neem bij vragen contact met mij op via info@veiligengezond.nl.

Altijd op de hoogte blijven?