Feestje van de zaak

Geld_pixabay

In deze tijd van corona lijken alle dagen op elkaar. Om de feestdagen niet te missen, kunt u kijken in de Algemene termijnenwet van 1964, want daarin staan ze allemaal vermeld.

Het is fijn om met familie samen te zijn, maar met uw personeel wilt u misschien ook wel een keer uit de band springen. Die uitdrukking stamt uit de middeleeuwen en wil zeggen ‘zich niet houden aan tucht en regels’. Ik wil u hier niet toe oproepen, maar gewoon een keer losgaan met inachtneming van de coronaregels is echt niet verkeerd.

Op de werkplek

Erop uitgaan met het personeel wordt door de Belastingdienst niet echt gepromoot. Een personeelsfeest op de werkplek is voor loonheffing vrijgesteld, indien het feest op een externe locatie plaatsvindt, is er sprake van loon. Gelukkig is de ‘werkplek’ ruim geformuleerd, als de ruimte waarvoor u arbotechnisch verantwoordelijk bent. Dat kan dus ook een andere vestiging, het kantoor of de directieruimte zijn. Dit bespaart u tijd en moeite om bijvoorbeeld de bakkerij leeg te ruimen.

Externe locatie

Vindt het feest toch op een externe locatie plaats, dan valt dat dus onder loon. De werkgever heeft daarbij de keuze dit loon bij de werknemer te belasten, waardoor de werknemer in feite aan het feest meebetaalt en het feest dus wel erg leuk moet zijn, of om die voor eigen rekening te nemen als eindheffingsloon. Deze laatste keuze wordt echter wel beperkt door het gebruikelijk­heidscriterium.

Vrije ruimte

De kosten voor het feest kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte van de zogenoemde werkkostenregeling, met als voordeel dat de werkgever noch de werknemer loonheffing over het feest hoeft te voldoen. De vrije ruimte is in 2020 verruimd en bedraagt 3 procent tot en met een loonsom van 400.000 euro. Daarboven is dat 1,2 procent.

Voorbeeld

Indien u in 2020 als onderneming een fiscale loonsom hebt van 500.000 euro, bedraagt de vrije ruimte dus 13.200 euro. Bij 12 personen in loondienst betekent dit al 1.100 euro netto per persoon. Geeft u meer dan 13.200 euro uit, dan moet u, als u kiest voor eindheffingsloon over dat deel, 80 procent loonheffing betalen. Een drankje van 5 euro kost de werkgever in dat geval 9 euro. De vrije ruimte, de overschrijding en de 80 procent loonheffing zijn wel aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschaps­belasting.
Omzetbelasting op personeelsfeesten is aftrekbaar, indien de totale kosten per medewerker minder dan 227 euro per jaar bedragen.

Beloning

Ik hoop ten slotte dat u dit jaar weer met het personeel kunt gaan feesten om zo uw medewerkers te belonen voor hun inzet, de saamhorigheid te benadrukken en natuurlijk de horeca te ondersteunen. Als u nog ruimte hebt in de werkkostenregeling, kunt u dat op een externe locatie doen, en anders (door een cateraar) op de werkplek.

Het is nog wat vroeg, maar ik wens u alvast fijne feestdagen en ik hoop van harte dat u volgend jaar de termijnenwet er niet meer bij hoeft te pakken.

Bouwer en Officier

De auteur, Jack van der Voorn, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000.

Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Lees ook
Levensenergie

Levensenergie

“Kijk niet naar wat er niet kan, maar geniet van wat wel kan.” Het zijn de woorden van Bibian Mentel. Een vrouw die vol levensenergie zat en met haar positivisme vele mensen heeft weten te inspireren. Of je haar nu kende of niet, ze raakte je en was in staat om energie te blijven geven, ondanks alle hobbels en tegenslagen die op haar pad kwamen. Ze...

Circulaire economie

Circulaire economie

Mijn verwachting is dat de komende jaren in het teken zullen staan van vergroening en een tekort aan grondstoffen. Dat vergroening niet altijd eenvoudig is, bewijst Elon Musk van Tesla. Zijn auto’s zijn energiezuinig, maar een paar maanden geleden kocht hij voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins. Nu heeft hij te kennen gegeven hier weer afstand van te...

Bedrijfsopvolging & fiscus

Bedrijfsopvolging & fiscus

In de bakkerijsector blijft bedrijfsopvolging een actueel thema, waarover veel bakkers vroeg of laat moeten nadenken. Vaak is opvolging in de familie of door een werknemer een goede optie, waarbij vaak niet de hoofdprijs wordt gevraagd. Om te voorkomen dat de fiscus stelt dat er sprake is van schenking, wordt veelvuldig gebruikgemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling...