Feestje van de zaak

Geld_pixabay

In deze tijd van corona lijken alle dagen op elkaar. Om de feestdagen niet te missen, kunt u kijken in de Algemene termijnenwet van 1964, want daarin staan ze allemaal vermeld.

Het is fijn om met familie samen te zijn, maar met uw personeel wilt u misschien ook wel een keer uit de band springen. Die uitdrukking stamt uit de middeleeuwen en wil zeggen ‘zich niet houden aan tucht en regels’. Ik wil u hier niet toe oproepen, maar gewoon een keer losgaan met inachtneming van de coronaregels is echt niet verkeerd.

Op de werkplek

Erop uitgaan met het personeel wordt door de Belastingdienst niet echt gepromoot. Een personeelsfeest op de werkplek is voor loonheffing vrijgesteld, indien het feest op een externe locatie plaatsvindt, is er sprake van loon. Gelukkig is de ‘werkplek’ ruim geformuleerd, als de ruimte waarvoor u arbotechnisch verantwoordelijk bent. Dat kan dus ook een andere vestiging, het kantoor of de directieruimte zijn. Dit bespaart u tijd en moeite om bijvoorbeeld de bakkerij leeg te ruimen.

Externe locatie

Vindt het feest toch op een externe locatie plaats, dan valt dat dus onder loon. De werkgever heeft daarbij de keuze dit loon bij de werknemer te belasten, waardoor de werknemer in feite aan het feest meebetaalt en het feest dus wel erg leuk moet zijn, of om die voor eigen rekening te nemen als eindheffingsloon. Deze laatste keuze wordt echter wel beperkt door het gebruikelijk­heidscriterium.

Vrije ruimte

De kosten voor het feest kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte van de zogenoemde werkkostenregeling, met als voordeel dat de werkgever noch de werknemer loonheffing over het feest hoeft te voldoen. De vrije ruimte is in 2020 verruimd en bedraagt 3 procent tot en met een loonsom van 400.000 euro. Daarboven is dat 1,2 procent.

Voorbeeld

Indien u in 2020 als onderneming een fiscale loonsom hebt van 500.000 euro, bedraagt de vrije ruimte dus 13.200 euro. Bij 12 personen in loondienst betekent dit al 1.100 euro netto per persoon. Geeft u meer dan 13.200 euro uit, dan moet u, als u kiest voor eindheffingsloon over dat deel, 80 procent loonheffing betalen. Een drankje van 5 euro kost de werkgever in dat geval 9 euro. De vrije ruimte, de overschrijding en de 80 procent loonheffing zijn wel aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschaps­belasting.
Omzetbelasting op personeelsfeesten is aftrekbaar, indien de totale kosten per medewerker minder dan 227 euro per jaar bedragen.

Beloning

Ik hoop ten slotte dat u dit jaar weer met het personeel kunt gaan feesten om zo uw medewerkers te belonen voor hun inzet, de saamhorigheid te benadrukken en natuurlijk de horeca te ondersteunen. Als u nog ruimte hebt in de werkkostenregeling, kunt u dat op een externe locatie doen, en anders (door een cateraar) op de werkplek.

Het is nog wat vroeg, maar ik wens u alvast fijne feestdagen en ik hoop van harte dat u volgend jaar de termijnenwet er niet meer bij hoeft te pakken.

Bouwer en Officier

De auteur, Jack van der Voorn, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000.

Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Lees ook
Wat brengt de voorjaarsnota ons?

Wat brengt de voorjaarsnota ons?

Normaal gesproken worden de begrotingsplannen op Prinsjesdag bekendgemaakt. Het kabinet heeft nu aangekondigd dat het zijn plannen al in het voorjaar wil openbaren.

Nieuwe wet excessief lenen

Nieuwe wet excessief lenen

Op 24 maart 2022 stuurde staatssecretaris Van Rij een wetsvoorstel, waarmee excessief lenen van de eigen vennootschap(pen) wordt aangepakt, naar de Tweede Kamer.

De vooruitdenkers

De vooruitdenkers

Vorige week vroeg mijn nichtje aan haar moeder of zij geen paspoorten voor haar en haar broertjes moest gaan regelen, “want als de oorlog ook bij ons komt, dan kunnen we alleen maar met het vliegtuig Europa uit vluchten”.