Energie: uitdaging voor bakkers

Energie_Andrea Stöckl/CC 0 Public Domain_BIB 9-2021

Foto: Andrea Stöckl/CC 0 Public Domain

Bakkers zijn grootverbruikers van energie. De stijgende energieprijzen betekenen daarom een forse kostenverhoging. De NBOV zet alle mogelijkheden in om die kosten voor de ambachtelijke bakker beheersbaar te houden. Daarnaast moeten bakkers fors investeren vanwege de energietransitie. Energie lijkt daardoor voor ondernemers een van de belangrijkste problemen te worden.

Volgens het klimaatakkoord moet Nederland in 2050 CO2-neutraal zijn. Deze energietransitie vereist van ondernemers flinke investeringen die (nog) niet altijd rendabel zijn. Denk aan vervanging van gasgestookte ovens en stookinstallaties, de overstap op elektrische voertuigen en de mogelijke verplichting van zonne­panelen en wateropslag op bedrijfsdaken. Daar komen de huidige hoge energieprijzen nog bij. De NBOV wil een energietransitie die werkbaar en betaalbaar is voor het mkb en vraagt daarom aandacht voor deze stapeling van maatregelen en kosten voor ondernemers.

Belasting en prijzen

Bedrijven betalen voor verbruik van energie de normale energie­belasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE). De ODE-opbrengsten voeden de Subsidie Duurzame Energie (SDE++), die de energietransitie van fossiele naar duurzame bronnen mogelijk maakt.

“De afgelopen jaren is de ODE onevenredig snel ge­stegen. Daardoor krijgen mkb-ondernemers hogere energierekeningen, terwijl ze maar beperkt gebruik kunnen maken van SDE++-subsidies om hun onderneming te verduurzamen”, zegt NBOV-beleidsadviseur Wiepkje Colijn. “Daarom heeft de NBOV samen met negen andere brancheorganisaties in juni 2021 een brief naar toenmalig informateur Hamer gestuurd, waarin we onder meer verlaging van de ODE voor mkb-ondernemers vragen. Ook de hoge energieprijzen zorgen voor hogere lasten: de meeste bakkers zijn grootverbruikers en vallen niet onder compensatieregelingen voor het kleinere mkb of de grote industrie, zodat de hoge energieprijzen bij bakkers flink aantikken. De NBOV kaart dit stelselmatig aan bij de nationale overheid en in Europa.”

Informatieplicht

Sinds 2019 moeten bedrijven hun energiebesparende maatregelen rapporteren volgens de informatieplicht energiebesparing. Maar dat is erg omslachtig, legt Wiepkje Colijn uit: “De NBOV heeft vele leden moeten helpen bij de rapportage. Met andere brancheorganisaties, de RVO en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken we daarom nu aan vereenvoudiging van de informatieplicht. Bij de volgende ronde, in 2023, wordt invullen daardoor makkelijker.”

Wat kunnen ondernemers nu al doen om de klimaatdoelen te bereiken? Wiepkje Colijn: “Valt je onderneming onder de energiebesparingsplicht? Dan moet je maatregelen nemen met een maximale terugverdientijd van vijf jaar. Daarnaast plaatsen ondernemers ­bij­voorbeeld zonnepanelen, installeren ze een warmteterugwin­installatie of vergroenen ze hun wagenpark met elektrische voer­tuigen, zoals bezorgfietsen. Val je niet onder de informatieplicht, dan kun je sinds kort via de Subsidie­regeling Verduurzaming MKB (SVM) gebruikmaken van een gesubsidieerde energiecoach, om te inven­tariseren wat je kunt doen, en wat dat kost. NBOV-leden kunnen met de digitale bespaar­assistent DEB daarnaast snel en eenvoudig berekenen waar ze energie kunnen besparen, en opzoeken welke subsidies er zijn om te vergroenen.” 

Meer informatie over energie besparen: nbov.nl (kijk bij ­‘Ondernemerschap, Energie en water’); voor de SVM, zie rvo.nl.

Lees ook
Kusincident met gevolgen

Kusincident met gevolgen

Een opvallende zaak speelde bij de rechtbank in Midden-Nederland. Op 26 mei 2021 heeft de werkgever in kwestie een werknemer op staande voet ontslagen vanwege seksuele intimidatie.

Mag je brood kleuren?

Mag je brood kleuren?

Rode, oranje en voor Halloween zelfs zwartgekleurde (hamburger)broodjes onder de naam ‘Black Bun’: je ziet steeds meer verrassende varianten verschijnen op onze klassieke wit of bruin uitziende broden. Maar mag dat ook?

Sirha Europain zet de Franse bakkerij centraal

Sirha Europain zet de Franse bakkerij centraal

Van 22 tot 25 januari 2022 heet Europain professionals uit de bakkerijbranche weer welkom in Parijs om kennis te nemen van de nieuwste ontwikkelingen in de Franse bakkerij.