Eindejaarstips

Michel DuijmOok dit jaar houden we de traditie in stand om stil te staan bij enkele eindejaarstips om goed het nieuwe jaar in te gaan.

Investeringsaftrek

Indien u van plan bent dit jaar nog enkele investeringen te doen kan het de moeite lonen enkele investeringen door te schuiven naar volgend jaar. Indien u in één jaar meer investeert dan ca. € 56.000 blijft het bedrag van de investeringsaftrek (28% van het investeringsbedrag) gelijk tot ca. € 104.000 en daarboven wordt de aftrek nog lager. Door investeringen uit te smeren over meerdere jaren, kunt u ervoor zorgen dat u per jaar onder de € 56.000 blijft. Op deze wijze kunt u optimaal gebruikmaken van de investeringsaftrek. Tips: Een goede planning van uw investeringen, voor 2017 maar ook in het nieuwe jaar, kan dus een flinke

belastingbesparing opleveren. Indien er geïnvesteerd is in een bedrijfsmiddel dat nog niet betaald is en niet in gebruik is genomen, betaal dan minimaal dit jaar een bedrag even groot als de investeringsaftrek om te voorkomen dat de investeringsaftrek wordt doorgeschoven naar volgende jaren.

Btw privégebruik

Voor zakelijke auto’s die tevens privé worden gebruikt moet in de laatste aangifte van het jaar btw over het privégebruik worden betaald. Normaliter is dit een btwafdracht van 2,7 % over de cataloguswaarde van de auto. Tip: Voor een bedrijfsauto die langer dan vijf jaar in de onderneming is gebruikt, geldt een lager percentage van 1,5 %. Dit geldt ook voor bedrijfsauto’s waarbij bij de aanschaf geen btw in aftrek is genomen (marge auto’s).

Voorlopige verliesverrekening

Indien u naar verwachting over 2017 met een (fiscaal) verlies te maken hebt terwijl u in 2016 winst heeft behaald, dan is het zaak om de aangifte zo spoedig mogelijk in te dienen. De belastingdienst zal u dan 80 % van het verlies, op verzoek na het indienen van de aangifte, toekennen als verliesverrekening.

Voorlopige aanslag

Als de voorlopige aanslag te laag is vastgesteld dan zult u vanaf 1 juli een aanzienlijke rente aan de belastingdienst moeten betalen over het verschil tussen de definitieve aanslag en de voorlopige aanslag. Bij de vennootschapsbelasting wordt gerekend met 8% rente. Tip: Als de voorlopige aanslag te laag is vastgesteld dien de aangifte dan tijdig in om een onaangename renteclaim te voorkomen. Een aanpassing van de voorlopige aanslag voorkomt dit uiteraard ook.

Pensioenen in eigen beheer

De BV ondernemer met pensioen in eigen beheer heeft dit jaar volop in de belangstelling gestaan. In 2017 is besloten dat opbouw van pensioen in de eigen BV niet meer mogelijk is. Voor de BV ondernemer die de liquide middelen ter beschikking heeft kan afkoop van het pensioen in eigen beheer een goede optie blijken.

Ongetwijfeld heeft u de verschillende opties doorgenomen met uw adviseur. Tip: BV ondernemers die in 2017 besluiten tot afkoop genieten de hoogste korting. Uitstel tot 2018 of 2019 levert een lagere besparing op dus bij een besluit tot afkoop is haast geboden om dit in december nog te regelen.

Net als andere jaren kunnen we op deze pagina uiteraard lang niet alle tips kwijt. Wij adviseren u wel bij het uitvoeren van de meeste tips uw accountant of adviseur te raadplegen.

Wij wensen u ten slotte een prettige kerst en een gelukkig 2018!

Lees ook
Fiscale grondstofvervangers

Fiscale grondstofvervangers

Het thema van deze maand is ‘grondstoffen’. Grondstoffen zijn de basis voor het eindproduct. De belangrijkste ‘grondstof’ voor de onderneming is de ondernemer.

Bedrijfsvoering in het coronatijdperk

Bedrijfsvoering in het coronatijdperk

Het thema van deze maand is bedrijfsvoering. Hoe actueel, nu in deze tijden van corona van bakkers het uiterste wordt gevraagd.

Bedrijfsopvolging en de fiscale mogelijkheden

Bedrijfsopvolging en de fiscale mogelijkheden

Om bedrijfsopvolging te faciliteren heeft de overheid sinds een jaar of tien een aantal (verruimde) maatregelen in het leven geroepen om deze fiscaal gunstig te laten verlopen. De vrijstellingen zijn ruim en mogelijk komt er ook weer een moment dat deze worden ingeperkt.