De donkere dagen voor kerst

22 december 2022 Bouwer & Officier

Het is een cliché, maar ik ervaar het op dit moment wel degelijk zo. De sector zit in zwaar weer en het lijkt wel survival of the fittest. 

veel emoties gepaard gaat, want het kan toch niet dat onze bedrijven, die soms al generatieslang bestaan, gesloten moeten worden. Gelukkig zijn er toch nog wel lichtpuntjes en dat biedt de broodnodige hoop.

Bijvoorbeeld de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). In het vorige nummer schreef mijn collega al over hoe teleurstellend de regeling was. Mede dankzij de geweldige lobby vanuit NBOV, NVB en MKB Nederland is de regeling aangepast: bij nadere uitwerking bleek men zich kennelijk te realiseren dat de regeling de spreekwoordelijke worst voor de neus was, maar dan met een wel heel lang touwtje. Met gemengde gevoelens heb ik het bericht gelezen. Enerzijds natuurlijk fijn dat er verruiming is, anderzijds komt het voor sommigen (wederom) te laat. Ondernemers komen nu in aanmerking voor de regeling als minstens 7% van de omzet opgaat aan energie. Dat was 12,5%. Daartegenover staat wel dat de vaste onderdelen van de energierekening, zoals de energiebelasting, de opslag duurzame energie en de netwerkkosten niet langer worden meegerekend, omdat de eerdere verwachting dat deze kosten net zo hard zouden meestijgen niet waar blijkt te zijn. De uitwerking van de regeling kost tijd, dat begrijp ik, maar dat betekent weer onzekerheid voor de sector, want hoe wordt de 7% berekend? Op maandbasis, op kwartaalbasis of over de hele periode van 1 november 2022 tot en met december 2023? En in hoeverre wordt daarbij rekening gehouden met seizoensinvloeden en welke eisen worden gesteld aan de verantwoording? Weer zo’n heel circus als de NOW/TVL? Ik hoop dat er, gezien de tijd tussen schrijven en verschijnen van dit stuk, inmiddels meer duidelijkheid is.
Naast de TEK is uitstel van betaling een ander lichtpuntje. Vanwege de lange termijn van compensatie (tweede kwartaal 2023) kunnen ondernemers die eerder hulp nodig hebben verzoeken om belastinguitstel. De belofte is dat daar coulant mee wordt omgegaan. Ook banken hebben aangegeven sneller en soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit. Nu maar hopen dat, als u daadwerkelijk met het verzoek komt, daar nog actieve herinnering aan is.
Een derde lichtpuntje betreft de BMKB Groen-regeling. Het
kabinet heeft ook de Borgstelling MKB-kredieten Groen geïntroduceerd om ondernemers te helpen met verduurzamen. Kenmerken van deze regeling zijn:
- borgstelling voor 75% (bij de reguliere BMKB 50%);
- looptijd borgstelling 12 jaar (reguliere BMKB 6 jaar);
- lagere provisie: 2% bij een looptijd tot en met 2 jaar en 3% bij een langere looptijd.

Op tijd voorsorteren
Anticiperen op scenario’s wordt in deze tijd steeds belangrijker. Bereid u zelf, samen met uw adviseur, goed voor. Denk daarbij onder andere eraan om te inventariseren wanneer welke contracten aflopen. Inventariseer ook de opzegtermijnen voor personeel en de gevolgen voor loondoorbetaling en transitievergoeding bij sluiting. Houd tot slot de rechtsvorm nog eens kritisch onder de loep. Met u hoop ik dat het weer snel licht wordt! 

Jacqueline Steehouwer
Accountant en fiscaal jurist bij Bouwer & Officier Accountants
en Belastingadviseurs voor
bakkers, te Hazerswoude.
T.: 071 – 34 190 00
Meer info: www.bouwer-officier.nl

Altijd op de hoogte blijven?