Circulaire economie

circulaire economie

Mijn verwachting is dat de komende jaren in het teken zullen staan van vergroening en een tekort aan grondstoffen. Dat vergroening niet altijd eenvoudig is, bewijst Elon Musk van Tesla. Zijn auto’s zijn energiezuinig, maar een paar maanden geleden kocht hij voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins. Nu heeft hij te kennen gegeven hier weer afstand van te willen doen, omdat het ‘minen’ van bitcoins te veel energie in de vorm van fossiele brandstoffen vereist...

Op dit moment stijgen de prijzen van nagenoeg alle grondstoffen, doordat er in deze coronatijd geen voorraden worden aangelegd. Terwijl het wereldwijde gebruik van grondstoffen de komende jaren alleen maar toeneemt. De afgelopen eeuw is het al verachtvoudigd. Het stijgende gebruik gaat bovendien gepaard met een toenemende druk op het milieu.

De circulaire economie is een middel om zowel de milieudruk als het gebruik van grondstoffen te verminderen. Zo’n kringloopeconomie is een economisch en industrieel systeem dat de eindige grondstofvoorraden niet uitput en dat reststoffen volledig opnieuw inzet. In essentie worden er dus zo min mogelijk grondstoffen gebruikt. Het aantal initiatieven dat zuiniger omgaat met grondstoffen neemt toe. Hieronder verschillende strategieën in volgorde van toenemende besparing:

  • afzien van producten of producten intensiever gebruiken;
  • producten efficiënter fabriceren;
  • hergebruik van producten;
  • reparatie en hergebruik van productonderdelen;
  • verwerking en hergebruik van materialen;
  • energie terugwinnen uit materialen.

Er zijn in Nederland heel veel circulaire bedrijven, waarvan het merendeel al lange tijd bestaat. Denk aan fietsenmakers, autogarages en kledingreparateurs: zij proberen de levensduur van respectievelijk fietsen, auto’s en kleding te verlengen. Er zijn ook veel circulaire bedrijven die met nieuwe technieken producten namaken. Zo biedt het bedrijf Neste oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Het bedrijf verwerkt afvalstoffen, reststoffen en innovatieve materialen tot hernieuwbare brandstoffen en duurzame grondstoffen voor plastics en andere materialen.

Daarnaast zijn er circulaire bedrijven die producten aanbieden in de vorm van een dienst in plaats van deze te verkopen. Wat een verschuiving betekent van bezit naar gebruik.

Een belangrijke belemmering voor circulaire productie en dienstverlening is dat de milieubelastende effecten van productie en consumptie in onze maatschappij niet in rekening worden gebracht. Hierdoor zijn er weinig prikkels om efficiënter om te gaan met grondstoffen. Maar er zijn nog grotere belemmeringen:

  • veel bedrijven hechten meer waarde aan bezit dan aan gebruik, onder meer omdat daar meer fiscale voordelen aan zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan de investeringsaftrek;
  • de Belastingdienst hanteert voor sommige producten een relatief korte afschrijvingsduur en soms kan er zelfs vervroegd worden afgeschreven. Al met al stimuleert dit geen lange gebruiksperiode van producten;
  • er zijn veel trendgevoelige producten, waarvan de consument het nieuwste model wil hebben, zoals mobiele telefoons.

De afgelopen tijd is alleen nog maar duidelijker geworden dat we zuiniger met de aarde moeten omgaan. Laten we daarom allemaal een bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Bouwer en Officier

De auteur, Jack van der Voorn, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000.

Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Lees ook
Kansen door corona

Kansen door corona

Kansen door corona is een tegendraads boek dat de positieve effecten van de coronacrisis behandelt. Met dit boek brengen Tom Sleeuwaert en Jan Anton Brouwer hulde aan de creativiteit die de coronacrisis aangewakkerd heeft.

Detailhandel kan tot volgende maand bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Detailhandel kan tot volgende maand bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Ondernemers uit de detailhandel die door corona hun belastingen niet kunnen betalen, kunnen nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Is er op tijd bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan belooft de belastingdienst een ruimte betalingsregeling voor de belastingen waarvoor uitstel is verkregen. Die betalingsregeling...

Allergeenvrije producten:

Allergeenvrije producten:

In de bakkerij en chocolaterie werk je elke dag met allergene grondstoffen. Wanneer je een allergeenvrij product wilt maken, moet je daarom niet alleen rekening houden met de ingrediënten voor dat product. Ook de productieomgeving en de machines die je gebruikt, moeten vrij zijn van allergenen.