Analist Ron Duijkers interpreteert elk kwartaal de cijfers die het CBS publiceert over de ontwikkelingen van de bedrijven in de brood- en banketsector.

De inflatie giert door Nederland. Vooral energie en voedingsmiddelen zijn in een rap tempo duurder geworden. De Oekraïne-oorlog, corona en daardoor onder meer het gebrek aan grondstoffen en energie spelen veel sectoren parten en drijft de prijzen voor consumenten flink op. Ook de bakkers ontkomen niet aan het inflatiespook.
Integendeel: sinds december vorig jaar lopen de consumentenprijzen van brood en andere bakkerijproducten als taart, gebak en cake nagenoeg onafgebroken op. De forse stijging van de afzetprijzen van de meelindustrie in de eerste vijf maanden van dit jaar (+22,0 procent) spreekt in dat verband boekdelen. Brood- en bakkerijproducten zijn overigens niet de meest prijsopdrijvende producten binnen het voedingsmiddelenpakket.
Uit een analyse van recente CBS-cijfers over de ontwikkeling van consumentenprijzen blijkt dat consumenten onder meer door deze prijsontwikkelingen somberder zijn dan ooit.

Banket

Vergeleken met de eerste zes maanden van 2021 zijn de broodprijzen voor consumenten in de eerste helft van dit jaar met 5,9 procent gestegen. In de eerste helft van vorig jaar stabiliseerden de prijzen nog. Vorig jaar werd de hoogste prijsstijging van brood in december gemeten: amper +0,8 procent. Daarna nam het stijgingstempo van de broodprijzen snel toe: van +4,0 procent in januari dit jaar tot +8,1 procent in juni. Taart, gebak, cake en dergelijke vertonen hetzelfde beeld. De hoogste prijsstijging van 2021 stamt uit november (+1,0 procent), waarna de prijzen vanaf januari dit jaar een sprint inzetten: in januari namen de banketprijzen met 2,0 procent toe en in juni met 5,8 procent.

Koplopers

Stegen de prijzen van voedingsmiddelen in januari 2022 nog met ‘maar’ 4,4 procent voor consumenten, in juni was de prijsstijging van het voedingspakket dat het CBS maandelijks volgt opgelopen tot 11,1 procent. Door deze ontwikkelingen werden voedingsmiddelen in de eerste helft van dit jaar gemiddeld 7,4 procent duurder. Brood en banketproducten bleven duidelijk onder deze gemiddelde prijsontwikkeling. Dit geldt ook voor suiker, zoetwaren en ijs (+4,7 procent). Oliën en vetten gingen echter het afgelopen halfjaar met +15,1 procent bovengemiddeld en het meest in prijs omhoog. 

Altijd op de hoogte blijven?