Betere regeling voor de kleine bakker - Andere voorwaarden Transitievergoeding

Foto: NBOV

Heeft u minder dan 25 medewerkers? En kunt u de transitievergoeding bij ontslag niet betalen? Sinds 1 januari 2019 zijn de voorwaarden voor de overbruggingsregeling transitievergoeding gewijzigd: wellicht hoeft u niet het volledige bedrag te betalen.

Wanneer u medewerkers die langer dan twee jaar in dienst zijn, wilt ontslaan vanwege de slechte financiële situatie van uw bedrijf, moet u in de meeste gevallen een transitievergoeding betalen. “Zeker als uw bedrijf er financieel slecht voor staat, kan die vergoeding er flink inhakken”, zegt Masja Anspach, juridisch adviseur bij de NBOV.

Gewijzigde voorwaarden
“De voorwaarden voor de overbruggingsregeling transitievergoeding zijn veranderd. Als u aan die voorwaarden voldoet, hoeft u misschien niet de hele vergoeding te betalen: de dienstjaren voor 1 mei 2013 tellen niet mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.” In het formulier ‘Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen – Deel C Onderbouwing’ op de UWV-website vraagt u een verklaring aan die aangeeft dat u voldoet aan de voorwaarden.
De voorwaarden vanaf 1 januari 2019:
U dient een ontslagaanvraag in vanwege een slechte financiële situatie, eventueel gecombineerd met andere bedrijfseconomische redenen.
U bent een kleine werkgever: u heeft (eventueel samen met andere ondernemingen in een groep) gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst. Het gaat hierbij om de periode van 1 juli tot en met 31 december, in het jaar voordat de ontslagaanvraag is ingediend.
Het gemiddelde nettoresultaat*, over de 3 boekjaren voor het jaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, is lager dan 0.
De waarde van uw eigen vermogen is niet hoger dan 15% van uw totale vermogen aan het einde van het boekjaar. Het gaat dan om het boekjaar voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend.
De waarde van uw vlottende activa was lager dan uw schulden, aan het einde van het boekjaar voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend. Het gaat daarbij om schulden met een resterende looptijd van maximaal 1 jaar.
(Bron: UWV)
*Indien aan de eigenaar van de onderneming geen loon is toegekend, mag afhankelijk van de bedrijfsvorm voor elk van de vennoten het forfaitair bedrag van € 45.000 van het nettoresultaat worden afgetrokken, waardoor een positief nettoresultaat alsnog lager dan 0 kan uitvallen.

Datum ontslagaanvraag
“Op 1 januari 2020 vervalt deze overbruggingsregeling en wordt dan vervangen door nieuwe regels voor de transitievergoeding. Ook moet u de ontslagaanvraag hebben ingediend ná 1 januari 2019”, benadrukt Anspach. “Als u dat vóór die datum heeft gedaan, gelden de oude voorwaarden: het nettoresultaat moet dan over de drie boekjaren voor het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend, lager dan 0 zijn. Ook geldt dat de waarde van uw eigen vermogen negatief moet zijn aan het einde van het boekjaar vóór het boekjaar waarin de ontslagaanvraag is ingediend.”

Dossiers
Lees ook
Snoeien doet bloeien

Snoeien doet bloeien

Ieder jaar beginnen er minder studenten in het mbo. Niet alleen in onze branche, maar in het gehele mbo; een trend die door de coronapandemie versneld lijkt te zijn.

NBOV: Bakkers actief bezig met verduurzaming bakkerij

NBOV: Bakkers actief bezig met verduurzaming bakkerij

Verduurzaming is een belangrijk thema. Al was het alleen maar vanwege de stijgende energieprijzen. Ook bakkers zijn hiermee bezig en proberen hun bakkerij te verduurzamen. Dat blijkt uit een flitspeiling van NBOV, waaraan 25 procent van de leden mee deden.

Nieuwe receptuur kan voor uitdagingen zorgen

Nieuwe receptuur kan voor uitdagingen zorgen

Productontwikkeling of het maken van een aangepaste receptuur levert naast mooie nieuwe producten ook wel eens uitdagingen op bij het bepalen van de naam of het geven van de informatie.