Bedrijfsopvolging en de fiscale mogelijkheden

18 maart 2020 Bouwer & Officier

Om bedrijfsopvolging te faciliteren heeft de overheid sinds een jaar of tien een aantal (verruimde) maatregelen in het leven geroepen om deze fiscaal gunstig te laten verlopen. De vrijstellingen zijn ruim en mogelijk komt er ook weer een moment dat deze worden ingeperkt. Wellicht is 2020 het jaar dat het voor u interessant is om de mogelijkheden te bekijken.

Zowel voor de inkomstenbelasting als voor de schenk- en erfbelasting zijn er aanzienlijke voordelen te behalen door uitstel of afstel van belastingen. Deze gelden voor IB ondernemers (eenmanszaak/VOF) en BV ondernemers.

Schenk- en erfbelasting

Bij schenking van vermogen moet er normaliter worden afgerekend voor de schenkbelasting. Indien er ondernemingsvermogen wordt geschonken dan bestaat de mogelijkheid om tot een bedrag van ca. € 1.085.000 vrijstelling te krijgen voor deze belasting. Indien het ondernemingsvermogen hierboven uitkomt, geldt een vrijstelling van 83% (voor het gedeelte hoger dan € 1.085.000) en bovendien zijn er mogelijkheden voor uitstel van betaling voor de resterende 17%.

Om misbruik te voorkomen zijn er wel een aantal eisen gesteld:

  • de bezitseis zegt dat degene die schenkt de onderneming minimaal 5 jaren in zijn bezit moet hebben. Bij overlijden geldt daarentegen een termijn van 1 jaar;
  • de voortzettingseis stelt dat degene die de onderneming voortzet dit ook minimaal 5 jaar moet doen. Gebeurt dit niet dan zal de vrijstelling vervallen en dient er alsnog te worden afgerekend.

Inkomstenbelasting

Voor IB ondernemers (eenmanszaak/VOF) is er de mogelijkheid om de onderneming geruisloos door te schuiven. Dit kan aan een medeondernemer (VOF) maar ook aan een medewerker (dus ook de kinderen) die minimaal gedurende 3 jaar in de onderneming heeft gewerkt. In feite is hier sprake van uitstel van belasting, eventuele fiscale claims (bijvoorbeeld stille reserves in het onroerend goed) gaan over naar de opvolger. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid maar ook bij overlijden geldt de driejaarstermijn niet en kan er direct gebruik worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit. Voor de BV ondernemer geldt ter voorkoming van de AB heffing eigenlijk dezelfde eis als bij een IB ondernemer. Ook hier geldt de uitzondering op de drie jaarstermijn bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Tip

Als er sprake is van onroerend goed in privé dat wordt verhuurd aan de onderneming dan zijn er mogelijkheden om deze mee te nemen in de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting. Als de BV nog andere bezittingen heeft die niet dienstbaar zijn aan de onderneming dan dient hier ook zorgvuldig naar te worden gekeken.

Conclusie

De mogelijkheden voor fiscaalvriendelijke bedrijfsoverdracht zijn interessant. Gelet op de eisen die worden gesteld is het van belang dat er tijdig wordt gestart met de voorbereidingen om dit conform uw planning uit te voeren. Vooral de termijnen van 3 jaar en 5 jaar zijn hard en als er sprake is van onroerend goed dan moet hier ook goed naar worden gekeken en mogelijk nog zaken worden geregeld.

Afstemming met accountant, notaris en de fiscus is een must om problemen achteraf te voorkomen.

Bouwer en officierDe auteur, Michel Duijm, is accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belastingadviseurs voor bakkers te Hazerswoude, 071-3419000. Meer info: www.bouwer-officier.nl.

Lees alle columns van de accountants van Bouwer & Officier in ons dossier Financieel.

 

Altijd op de hoogte blijven?