Bakkracht: Gerichte aandacht voor opleiden en ontwikkelen

9 juli 2021 Michelle de Koning
Carla Zwierstra (Foto: Frank Janssen)

Goede ontwikkelmogelijkheden, aangesloten op de praktijk en met medewerking van regionale bedrijven en overheden, die genoeg gekwalificeerde medewerkers afleveren en behouden. Dat is het toekomstbeeld van Carla Zwierstra. Met de nieuwe stichting Bakkracht werkt ze er hard aan, want “iedereen ziet het tekort aan instroom van goed gekwalificeerde medewerkers in onze branche.”

Waarom is Stichting Bakkracht opgezet?

“Iedereen in de branche ziet het belang van ontwikkelen en opleiden. Bedrijven, organisaties, scholen; we zien allemaal het tekort aan instroom in de branche. Dat heeft – deels – met imago te maken en één van de manieren om aan imago te werken is zorgen dat de branche bekend komt te staan als een sector waarin je goed opgeleid aan de slag kunt. En je een mooie carrière kunt hebben, waarbij je blijft leren en doorgroeien. Dat komt de uitstraling van het beroep, en daarmee van de hele branche, ten goede.”

En daar is Bakkracht voor nodig?

“Er ontbrak een gezamenlijke visie en beleid op ontwikkelen en opleiden. Vanuit de branche was er behoefte aan een helder gezamenlijk doel, met bijbehorende aanpak. Als we meer goed opgeleide medewerkers nodig hebben en deze ook willen behouden, moeten we het samen aanpakken: bedrijven, opleidingen en – lokale of regionale – overheden. Ik werk op dit moment aan een visie en beleid. Daarvoor voer ik veel gesprekken met die verschillende partijen.”

Er zijn natuurlijk al goede voorbeelden van regio’s waar bedrijven, opleidingen en overheid samenwerken op het gebied van scholing.

“Dat klopt, ik ben onder meer al bij het Bakery Sweets Center in het noorden van het land geweest. De Food Innovation Academy in Vlaardingen is ook een goed voorbeeld. Uiteraard zoek ik dat soort initiatieven en kijk ik wat we daarmee kunnen in andere regio’s, waar zoiets nog ontbreekt.”

Carla Zwierstra

Carla Zwierstra kent het onderwijs en de combinatie met de praktijk als geen ander. Ze werkte negen jaar als manager Scholing en Arbeidsmarkt bij het NBC, voordat ze ruim vijf jaar manager Onderwijs & Examinering was bij SVO-vakopleiding Food. In 2012 keerde ze terug in de bakkersbranche: eerst als manager bij de Nationale Bakkerij Academie en sinds 2015 als directeur. Sinds april 2021 is ze de directeur van Stichting Bakkracht.

Wat wordt de rol van de stichting?

“De stichting implementeert het ontwikkelde en vast­gestelde beleid en stimuleert de uitvoering. Voor de regionale aanpak van de instroom en vervangingsbehoefte betekent dit dat de stichting ondernemers, opleiders en overheid in de regio bij elkaar brengt om hier gezamenlijk een oplossing voor te bieden. Eerst breng ik per regio in kaart waar de grootste problemen zitten op het gebied van instroom. Hoeveel mensen zijn nu en in de toekomst – ook met het oog op uitstroom van de oudere generatie – nodig, en met welke kwalificaties? Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van automatisering. Met scholen kijk ik naar de instroom, maar ook naar het aantal studenten dat het diploma haalt en daarna daadwerkelijk de branche in gaat. Als we de knelpunten en huidige instroom in kaart hebben, kunnen we regionaal met bedrijven, opleidingen en overheden een plan van aanpak maken. De rol van de stichting wordt dan vooral initiërend en aanjagend. Dat betekent kennis delen, goede initiatieven bekendmaken, organisaties en mensen aan elkaar koppelen, mogelijkheden zien en stimuleren. Kortom de regie voeren en helpen en aansturen bij de uitvoering. Bij alles wat ik doe zal de toetssteen steeds zijn: draagt het bij aan toename, ontwikkeling en behoud van medewerkers?”

Wat gaat de bakker hier – op termijn – van merken?

“Uiteindelijk krijg je een regionale aanpak vanuit mbo, hbo en zij-instroom, en als het goed is gaat de bakker dan merken dat de instroom van kwalitatief goede medewerkers groeit. Verder biedt Bakkracht ondersteuning voor de bakker bij het vraagstuk ‘Hoe houd ik mijn medewerkers duurzaam inzetbaar, nu en in de toekomst?’ Want naast instroom is het van belang dat medewerkers kansen krijgen, kunnen groeien en kunnen blijven leren. Dus gaan we met bakkers kijken naar de mogelijkheden van hun mede­werkers. Hoeveel mensen heb je nu in huis? Waar wil je heen met je bedrijf? Hoe laat je medewerkers doorgroeien en welke ontwikkelactiviteiten zet je hiervoor in? Hoe herken je onder je medewerkers een potentieel leidinggevende? Dat zijn allemaal belangrijke – en soms best ingewikkelde – vragen voor een ondernemer.
Daarbij kijken we naar de financiering. Naast opleidingen die (deels) vanuit het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf ver­goed worden, is er vanuit de Rijksoverheid het STAP-budget: werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 2022 een STAP-budget van maximaal duizend euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Bovendien zijn er regionaal vaak ook nog subsidies waar bedrijven en opleiders aanspraak op kunnen maken. Al die informatie willen we overzichtelijk op één plek verzamelen.”

Welke stappen zet Bakkracht de komende tijd?

“Eind dit jaar wil ik een eerste regionale pilot in de steigers hebben staan. Ook richt ik me op een pilot met een paar ondernemers die een bedrijfsontwikkelplan maken, om daaraan houvast te hebben bij de ontwikkeling van hun medewerkers. En over niet al te lange tijd is er een plek waar (potentiële) medewerkers en ondernemers alle mogelijkheden op het gebied van scholing, wat het oplevert en wat het kost, kunnen vinden. Want hoe duidelijker we kunnen maken dat je je in onze branche goed kunt ontwikkelen, hoe beter dat is voor het imago. En een goed imago zorgt weer voor meer instroom.”

 

Stichting Bakkracht

Het bestuur van Stichting Bakkracht bestaat uit vertegenwoordigers van de NBOV, de NVB, CNV Vakmensen en FNV Bondgenoten. Het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf financiert Bakkracht.

Altijd op de hoogte blijven?