Achteraf is alles makkelijk

8 mei 2023 Silvia van Nieuwland (Beko Advies)

Al jaar en dag stellen we Cijfers&Trends samen. De energiekosten lagen gemiddeld altijd tussen 2,9% en 3,6% van de omzet exclusief btw. Er was nooit noodzaak om aan deze post extra aandacht te schenken.

Met de wetenschap van nu was dit te gemakkelijk gedacht. In één klap kwam de bakkerijsector in 2022 terecht in de ‘perfect storm’. De omzet kwam onder druk te staan toen de beperkende maatregelen vanwege corona ­wegvielen. Tegelijkertijd stegen de grondstofkosten, de ­verpakkingskosten en de energiekosten fors. Daarnaast zorgt de krapte op de arbeidsmarkt voor stijgende loonkosten. ­Kortom, alle factoren die alleen, maar zeker ook gezamenlijk het ­rendement fors onder druk kunnen zetten. En dat is helaas gebeurd: bedrijven gingen failliet of sloten zelf hun deuren. 

Tot op de dag van vandaag leiden onder andere de hoge energiekosten tot liquiditeitsproblemen. Doordat de energiekosten zijn gestegen naar 6% tot 9% van de omzet exclusief btw zoeken ondernemers naar oplossingen. En dan is meten weten. 
Diverse bedrijven hebben middels loggers op hun machinepark gekeken naar het energieverbruik en de piekbelasting, en dat geeft verrassende inzichten; onder andere in sluipverbruik, maar ook in het niet volledig benutten van capaciteit (ovens, vaatwassers, vries- en koelcellen). 
Daarnaast is er volop aandacht voor bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, biovergisters en de opslag van energie ­middels batterijen. Aan zonnepanelen en biovergisters is al veel aandacht geschonken in diverse studieclubs en media. Over batterijen voor energieopslag krijgen we momenteel veel vragen, vandaar hier een korte uitleg. Een slimme batterij maakt gebruik van dynamische energietarieven door energie op te slaan wanneer de energieprijzen laag zijn en deze energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet wanneer de energieprijzen hoog zijn. Dit kan helpen om te besparen op energiekosten. Ook worden batterijen vaak gebruikt om energie op te slaan van zonnepanelen en deze energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet wanneer de zon niet schijnt. Hiermee is het mogelijk de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet te verminderen. Een belangrijk voordeel van een batterij is dat deze snel kan ontladen, dus als er ineens veel stroom geleverd moet worden (piekbelasting). De batterij kan hier als buffer dienen om deze piekvraag op te vangen. Een batterij kan ook een vangnet vormen bij een stroomstoring. Bij de inzet van ­batterijen kun je een dynamisch energiecontract sluiten. Het energiemanagementsysteem van de batterij kan aansturen wanneer energie geladen en ontladen moet worden naar het net. Is het energietarief gunstig om te verkopen, dan ontlaadt de batterij. Ook kan het systeem beslissen of er juist energie ­ingekocht moet worden bij een gunstig tarief. 
Kortom, er is veel gaande op het gebied van innovatie en ­verduurzaming met betrekking tot energie. Of een van de ­genoemde opties voor uw bedrijf passend is, moet per casus onderzocht worden. Heeft u vragen, bel gerust. 

Silvia van Nieuwland
Bedrijfsadviseur en BU-manager bij Beko Advies.
s.v.nieuwland@beko-advies.nl  
T: 06 - 51 99 03 36
www.beko-advies.nl 

Altijd op de hoogte blijven?